Çağın Bitişini Gösteren Belirti

Matta 24:1-14

Çağın Bitişini Gösteren Belirti


İsa, Yeruşalim’in tamamen yıkılacağını söylediğinde, öğrenciler kuşku duydular. Çünkü Hirodes’in yeniden inşa ettirdiği, henüz tamamlanmamış olan büyük ve sağlam tapınağın yıkılabileceğini düşünemiyorlardı. Öğrencilerin, tapınağın yıkılış zamanı ve çağın bitimini gösteren belirtiyle ilgili sorularını yanıtlayan İsa, bir yandan öğrencileri hazır duruma getirmek için imanlarını geliştirmek ister, öte yandan da onların düşüncelerini düzeltir.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

4, 5. ayetler: Birçok Mesih karşıtı çıkacak ve kendilerini Mesih ilan ederek insanların çoğunu saptıracaklardır. Rab’bin sözünde sağlam duruyor muyum?

6-8. ayetler: Milletler arasındaki çekişmeler, devletler arasındaki savaşlar, kıtlık ve depremler yüzünden, insanlar çok sıkıntı çekecekler. Ama bunlar, olması gereken şeylerdir ve imanlılar bunlardan hiç korkmayacaktır. Bunlar sadece doğum sancısının başlangıcıdır. Bu olaylar sancı sürecinde tekrarlanacaktır. Bu tür felaketlerle karşılaştığımda imanım zayıfladı mı?

9-11. ayetler: Mesih inanlıları sadece İsa’ya inandıkları için insanlardan nefret, zulüm ihanet vb. göreceklerdir. Bunları garip karşılamamalı ve kuşku duymamalıyız.

12. ayet: Kötülüğün yayılmasıyla ahlâksal düzenler yıkılacak ve sevgiden yoksun bir toplum ortaya çıkacaktır. Bu yüzden imanlı için gerçeğe göre yaşamak daha da zorlaşacaktır. Gerçeğe sımsıkı sarılıyor muyum? Açgözlülüğüm yüzünden sevgim soğudu mu?

13. ayet: Sabırla bekleyen kurtuluşa kavuşacaktır. Zor durumlarımızda, Rabbimiz’in ikinci gelişinde bizi sonsuz egemenliğine kavuşturacak umudumuzu hatırlayalım.

14. ayet: Müjde’nin tüm dünyaya yayılmasıyla çağın bitimi de gelecektir. Felaketlere ve zulümlere rağmen Müjde’yi yaymamız gerekir. Müjde’yi bugün kiminle paylaşacağım?

Dua: Rabbim, çağın sona erişinin belirtilerinden korkmadan, Müjde’yi duyurarak umut içinde sabretmek istiyorum, bana yardım et!

 
Mujde.org