ıkiyüzlülerin Karşılaşacağı Yargı

Matta 23:29-39

ıkiyüzlülerin Karşılaşacağı Yargı


Son “vay”ın açıklandığı bu bölümde, din bilginleri ve Ferisiler’in, atalarının peygamberleri öldürmesini eleştirdiği görülmektedir. Aslında onlar hâlâ atalarının izinde olan ikiyüzlülerdi. Kurtulmaları için İsa’nın gösterdiği içten sevgi ve isteğe rağmen, kendi istekleriyle mahva sürüklendiler.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

34, 37. ayetler: ınat eden ısrail’i geri döndürmek için Tanrı, kendi sözünü iletecek bir adam yolladı. Onlar tövbe etmek yerine, ataları gibi peygamberleri öldüreceklerdi. Tanrı bunu biliyordu, ama yine de uyarıda bulunmaya devam etti. İsa, Yahudiler’in inatçılığını yargılamaktan başka yol kalmadığını gösterir. İsa’nın lütfuna nasıl karşılık veriyorum?

39. ayet: İsa kral olarak tekrar gelecek Olan’dır. ılk gelişinde Yahudiler O’nu hor görerek kabul etmemişlerdi, ama ikinci gelişinde tüm görkemiyle görünecek ve her ağız İsa’nın Rab olduğunu açıkça söyleyecektir (Flp.2:11). İsa’nın ikinci kez geleceğine inanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

29-33. ayetler: O dönemdeki Yahudiler, peygamberlerin ve doğru kişilerin mezarlarını gösterişli yaparak onları anarlar ve bu kişileri öldüren atalarından farklı olduklarını düşünürlerdi. Ama İsa onlara, ikiyüzlülüklerinden tövbe etmedikleri takdirde, peygamberleri öldüren atalarından farkları kalmayacağını söyledi. Kişi, cehennem yargısından ancak yürekten bir tövbeyle kurtulabilir. Diğer insanları eleştirerek günah işliyor muyum?

Dua: Rab, günahımdan tövbe ediyorum. Beni güçlendir.

 
Mujde.org