ıkiyüzlülerin Karşılaşacakları Felaketler

Matta 23:13-28

ıkiyüzlülerin Karşılaşacakları Felaketler


13-20. bölümlere kadar İsa, yedi felaketten söz eder. “Vay” sözcüğü, Tanrı’nın vereceği felaketin yakınlığı karşısındaki haykırışı ya da gelecek olan felaketten kurtulmanın imkânsızlığını ifade eder. Tanrı’nın yargısını açıklayan peygamberler ilk cümlede, “Tanrı şöyle dedi” ifadesini kullanırlar. Ama İsa, Kendi yetkisiyle yargılayacağını söyler.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

13. ayet: ıkiyüzlülük eden din bilginleri ve Ferisiler, Yasa’nın aslını terk ettiklerinden Tanrı’nın Egemenliği’ne giremediler. Ayrıca sergilemiş oldukları sapkın öğretişler ve ikiyüzlü davranışlar, başkalarının da Tanrı’nın Egemenliği’ne girmesini engelledi. ıkiyüzlü davranışlar sergilenerek sürdürülen bir yaşam, hem kişiyi hem de başkalarını mahveder. Terk etmem gereken ikiyüzlü bir davranışım var mı?

15. ayet: Filist toprakları dışında yaşayan Yahudiler, tek bir kişiyi bile kendi dinlerine döndürebilmek için her yeri gezerek gayret gösterirlerdi. Ama kişiyi kazandıktan sonra verdikleri yanlış öğretişlerle Tanrı’nın yargısından kaçamayacakları ikiyüzlülüğü yapmış oldular. Rab’bin sözünü doğru bir şekilde öğrenerek mi müjdeliyorum?

16-22. ayetler: Yahudiler, Tanrı’nın ismiyle ant içmekten korktukları için değerli madenler (altın vb.) üzerine ant içerlerdi. Ama ne üzerine olursa olsun, ant Tanrı’ya aittir ve boşuna ant içmek O’nun ismine yapılan hakarettir.

23-24. ayetler: Din bilginleri ve Ferisiler Yasa’yı en küçük noktasına kadar yerine getirmeye çalışırlardı. Ancak en önemli buyruk olan, Rab’bi bütün yüreğimizle sevmek ve komşumuzu da kendimiz gibi sevmemizi söyleyen buyruğu görmezden geldiler. Yasa’nın bu en önemli buyruğunu yerine getiriyor muyum?

25-28. ayetler: Dıştan güzel görünen badanalı mezarların içi kokuşmuştur. O dönemde yaşayan din bilginleri dış temizliğe çok dikkat ederler, iç kirliliği ve kötülüklerle ilgilenmezlerdi. ıç temizliğinden (yürek) çok dış görünüşe mi önem veriyorum?

Dua: Rabbim, ikiyüzlülüğün felaket getireceğini unutmamak, her zaman kendimi incelemek ve böylesine gerçek bir imanla yaşamak istiyorum. Beni bu konuda güçlendir!

 
Mujde.org