Önderlerin Tavrı

Matta 23:1-12

Önderlerin Tavrı


ıkiyüzlülükten, dindarlıktan ve onurdan hoşlanan Ferisiler, yoldan sapan kötü önderlerdi. 2. ayette geçen “Musa’nın kürsüsü” deyimi, Yahudiler’in Yasa eğitimlerinde ve tapınmada kullanılan, havranın en önünde yer alan yüksek bir sandalyeyi ifade eder. 5. ayette yer alan “hamail” ise, sabah ve akşam dualarında alınlarıyla sol ellerine deri iple bağladıkları küçük bir kutudur ve içinde Kutsal Kitap ayetleri vardır.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-4. ayetler: “Musa’nın görevini onun varisi olarak biz yerine getiririz” diyen din bilginleri ve Ferisiler, Yasa’yı insanlara öğretiyor, açıklıyor, ama kendileri bunları hiçbir zaman yerine getirmiyorlardı. Halka en küçük maddeleri bile titizlikle yerine getirmeleri için sert bir şekilde buyruklar verdikleri halde, kendileri bunların tümünden kaçacak yollar buluyorlardı. Bugün okuduğum sözü nasıl kabul edeceğim?

5. ayet: Din bilginleri ve Ferisiler, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparak insanlara kendi dindarlıklarını göstermek istediler. Kutsallığımı göstermek için Tanrı’nın sözünü ezberleyip diğerlerinden daha uzun dualar ediyor muyum? Kutsallık insanlara gösterilecek bir şey değildir, yalnızca Tanrı’nın önünde yaşanan bir yaşamdır.

6, 7. ayetler: Din bilginleri ve Ferisiler onurun peşine düşerek insanlar tarafından yüceltilmek istediler. Bugün kilise toplantısında nasıl davranacağım?

8-10. ayetler: “Rabbi” denen din bilginleri, öğrencilerini çocuklar diye çağırdıkları için, onlar da öğretmenlerine “baba” diyorlardı. Oysa gerçek Baba yalnızca Tanrımız’dır. Bu ayetler 1.Timoteos 5:17 ayeti gibi, kilisenin, ailenin ve topluluğun önderlerine saygı gösterilmesi için değil; mutlak sadakat, saygı ve yüceliğe layık olanın yalnızca Tanrı olduğunu vurgulamak için kullanılır.

11, 12. ayetler: Tanrı’nın Egemenliği’ndeki düzene göre, kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Ama kiliselerde hizmet edenleri bazen hor görüyor, kendini alçaltana saygı göstermek yerine, yetkisiz biri olduğunu düşünerek yanlış davranışlar sergiliyoruz. Bugün kime hizmet edeceğim?

Dua: Yüce Tanrım, İsa’nın ardından giden alçakgönüllü bir önder olmak istiyorum, bana yardım et!

 
Mujde.org