En Önemli ıki Buyruk

Matta 22:34-46

En Önemli ıki Buyruk


Yasa’da bulunan altı yüz on üç buyruktan hangisinin en büyük buyruk olduğuna karar vermek, diğer buyrukları küçümsemek anlamına gelebilirdi. Ama İsa Yasa’nın tamamını birkaç cümleyle açıklayarak, tüm buyrukların özünü anlatmış oldu. 41. ayetten sonra, İsa Kendisinin hem “Davut’un oğlu” hem de “Davut’un Rab’bi” olduğuna iman etmelerini ister.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

43-45. ayetler: Ferisiler İsa’yı yalnızca Davut’un oğlu olarak algıladılar. Ama onlar gerçeğin sadece yarısını biliyorlardı. Çünkü İsa hem insan hem de Tanrı’nın Oğlu’dur. İsa Davut’un geçmişteki görkemini tekrar canlan-dırmaya değil, Tanrı’nın yüceliğini göstermeye gelmiştir. Ferisiler’in iman edemediği bu muhteşem gerçeğe iman etmemi sağlayan Kutsal Ruh’a teşekkür etmeliyim.

46. ayet: İsa, Ferisiler’le Hirodes yanlılarının (22:15), Sadukiler’le (22:23) din bilginlerinin (22:35) hileli sorularına bilgece yanıtlar verdi ve sorduğu sorularla onları susturdu. Zayıf yönümü bilen Rab İsa’ya itiraf etmem gerekenleri düşünmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

35, 36. ayetler: Yasa’yla ilgili konularda her şeyi bildiğini düşünen Kutsal Yasa uzmanı, İsa’yı zor duruma sokmak için Yasa’daki altı yüz bin on üç buyruktan hangisinin en büyük olduğunu sordu. Ama Kutsal Yasa uzmanı bunu yapmakla, “Komşunu kendin gibi seveceksin” diyen ikinci buyruğu çiğnemiş oldu. ımanım yalnız sözlerime mi dayalı?

37, 38. ayetler: En önemli buyruk, Tanrı’yı bütün kişiliğimizle, yani bütün varlığımızla sevmektir (Yas.6:5). Hayatımın önceliği ve beni yöneten Tanrı olmalıdır. Verdiğim kararlar, Tanrı’nın sevgi buyruğuna uygun mu?

39, 40. ayetler: ıkinci sırada yer almasına rağmen, birinci buyruktan ayrılmaması gereken ikinci buyruk, “Komşunu kendin gibi sev”dir (Lev. 19:18). Bu iki buyruk, Yasa’nın özüdür. Komşum kim? (Luk.10:30). Ona sevgimi nasıl göstermeliyim?

Dua: Tanrım, senin sözüne itaat ederek, seni ve komşumu sevebilmem için beni güçlendir!

 
Mujde.org