Dirilerin Tanrısı

Matta 22:23-33

Dirilerin Tanrısı


Sadukiler Musa’nın beş kitabını kabul ediyorlardı, ama diğer Kutsal Yazılar’ı kabul etmiyorlardı. Bu nedenle İsa, ne Kutsal Kitap’ı ne de Tanrı’nın gücünü bilmeyen Sadukiler’e Kendi sözleriyle dirilişi açıkladı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

30. ayet: Dirilişte herkese ruhsal bedenler verilecektir. Tabii ilişkiler değişecek, evlilik gibi dünyasal ilişkiler ortadan kalkacaktır. Bu değişiklikler, yeni egemenlikte ilişkilerin yenilenmesi içindir. Kim bilir, belki de bu yenilik yeryüzündeki evlilik ilişkisiyle kıyaslanamayacak kadar güzel ve yakın bir ilişki olacaktır. Her şeye Gücü Yeten Tanrı’nın bunu mutlaka gerçekleştireceğine iman etmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23. ayet: Sadukiler Kutsal Kitap’ın en önemli öğretişlerinden biri olan dirilişe inanmadılar. Bunun nedeni, sağduyularıyla ve kendi düşünceleriyle Kutsal Kitap’ı yargılamalarıydı. Böylece dirilişi gayet güzel bir şekilde açıklayan Kutsal Kitap’ı okudukları halde (32. ayet), anlayamadılar. Teolojik olarak dirilişe inandığım halde, dirilişi reddeden bir yaşam sürerek bu çağın Sadukileri’ne benziyor muyum?

24-28. ayetler: Yasa’nın Tekrarı 25. bölümde açıklanan, “Ölen kardeşin soyunu sürdürme” yasasına göre, yedi kardeşle evlenen kadınla ilgili anlatılan hikâye sadece bir varsayımdı ve oldukça abartılıydı. Sadukiler kendi iddialarını destekleyerek İsa’yı zor duruma düşürmeye çalıştılar. Düşüncemi zorla kabul ettirmek için abartılı iddialarla ve mantıksız sözlerle karşımdakinin düşüncesini küçümsüyor muyum?

29. ayet: Sadukiler’in hatası, kabul ettikleri Musa’nın 5 kitabını bilmemelerinden kaynaklanıyordu. Böylece, her şeyi Kendi sözüyle yaratan Tanrı’nın gücünü sınırlayan davranışlar içine girmişlerdi. Ama tüm bunlara rağmen hâlâ her şeyi biliyormuş gibi yargılamaya devam ediyorlardı. Doğruyu bilmediği halde kibrinden dolayı doğruyu öğrenmekten nefret etmek, yanlış bilgiye rağmen her şeyi bildiğini sanarak yargılamaktan daha büyük bir sorundur. Rab’bin sözünü nasıl kabul ediyorum? Tanrı’nın gücüne gerçekten inanıyor muyum?

Dua: Tanrım, sözüne ve gücüne içtenlikle güvenmek istiyorum, bana yardım et!

 
Mujde.org