Tapınağın Yok Olacağına Dair Önbildiri

Luka 21:5 -19

Sonun belirtileri

5>6 Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, «Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!» dedi.

7 Onlar da O'na, «Peki, öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?» diye sordular.

8 İsa, «Sakın sizi saptırmasınlar» dedi. «Birçokları, `Ben O'yum' ve `Zaman yaklaştı' diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin.

9 Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez.»

10 Sonra onlara şöyle dedi: «Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak.

11 şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.

12 «Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların ve valilerin önüne çıkarılacaksınız.

13 Bu size tanıklık etme fırsatı olacak.

14 Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun.

15 Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek.

16 Anne babalarınız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler.

17 Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek.

18 Ne var ki, başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır.

19 Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.

Tapınağın Yok Olacağına Dair Önbildiri

21. bölüm, 1-4. ayetler dışında kıyamet günüyle ilgili öğretişi içerir. Bölümde Yeruşalim'in yıkılışı ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Yalnız Yeruşalim değil, Tanrı'nın Oğlu'nu reddeden herkes bu yargıya uğrayacaktır.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

5,6. ayetler: Ne kadar güzel ve görkemli olursa olsun, Tanrı'nın isteğini ve Oğlu'nu reddeden Yeruşalim O'nun gazabından kaçamayacaktır; tıpkı İsa'yı kabul etmeyen diğer insanların da O'nun yeniden gelişinde yargıdan kaçamayacaklan gibi. Bu nedenle Tanrı'nın isteğine göre yaşayıp yaşamadığımıza dikkat edelim!

8-11. ayetler: İsa bu ayetlerde Yeruşalim'in yıkımından önce gerçekleşecek olan çeşidi belirtilen bildiriyor. Son günlerde çok sayıda sahte Mesih'in türeyip kendilerinin beklenen Kişi olduklarını ve son günün yaklastiğim bildirerek insanları ayartacakları da bu ayetlerde vurgulanmaktadır. İsa bu konudaki ayartılara karşı bizi uyarmaktadır. Son gelmeden önce savaşlar, dep remler, kıtlık, salgın hastalıklar ve gökte olağanüstü belirtiler olacaktır! Gerçekten de o dönemlerde şiddetli depremler olmuştur. Bu çağlarda da tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi olaylar yaşanmaktadır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-15, ayetler: Ne şekilde zulümle karşılaşırsak karşılaşalım, Mesih'in tanıkları olarak cesaretli olmalıyız. ıman eden herkes zulüm görecek ama korkmayalım. ıçinde bulunduğumuz çağın müjdelemek için bizlere verilmiş harika bir fırsat olduğunun bilinciyle hiçbir konuda kaygılanmayalım, çünkü Kutsal Ruh bizim yardımcımızdır.

16-19. ayetler: Ailemiz, arkadaşlarımız ve yakın dostlarımız bile bize karşı çıkabilir. Bu durumlarda Rab'bin her durumda bizi koruyacağına inanarak güvenle sabredelim ve görevimizi yerine getirelim, özellikle Müjde'yi şiddetle reddeden bölgelerde çalışan Rab'bin hizmetkârları için dua edelim!

Dua:Rabbim, zulüm karşısında da Kutsal Ruhun gücüyle hizmet etmeye devam edeceğim.

 
Mujde.org