Tanrının Hakkını Tanrıya...

Matta 22:15-22

Tanrı’nın Hakkını Tanrı’ya...


Ferisiler’le Hirodes yanlıları İsa’ya karşı birleşerek O’na kurnazca bir soru sordular. İsa, Sezar’a vergi ödemeyin derse O’nu isyancı ilan edecek, ama  vergi ödeyin derse, Sezar’ı yasal olarak kral kabul etmiş olacaktı. Bu da O’nu Tanrı’ya isyan etmiş bir duruma sokacaktı.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

18. ayet: İsa, insanların yüreklerindeki kötülüğü ve onların ikiyüzlülüğünü görendir. Kurnaz kişiler çevrelerindekileri kandırabilirler, ama İsa’yı asla kandıramazlar. Yargı günü İsa, insanların çirkinliklerini, kötü niyetlerini ve yüreklerindeki düşüncelerin hepsini açığa çıkaracaktır (1Ko.4:5). İsa’nın yüreğimi gördüğü bilinciyle mi yaşıyorum? Vazgeçmem gereken kötü ni-yetlerim var mı?

20, 21. ayetler: Bir yüzünde yazı, diğer yüzünde Sezar’ın resmi olan medeni paralar Sezar’ın hakkı ise, Tanrı’nın suretinde ve benzeyişinde yaratılan insan, diğer tüm yaratılanlar, hatta Sezar’ın hakkı bile Tanrı’nındır (Mez.24:1). Tanrı’nın yetkisi Sezar’ınkiyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. O’nun tüm evrenin ve dünyanın hükümdarı olduğunu kabul ederek mi yaşıyorum?
22. ayet: İsa bilgelik dolu cevaplarıyla karşısındakileri köşeye sıkıştırır. Beni köşeye sıkıştıran karmaşık sorunlarım var mı? Bilgeliği, onun kaynağı olan İsa’da arayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15. ayet: Ferisiler ikiyüzlü ve sahte davranışlarla İsa’ya yaklaştılar. Dış görünüşleri İsa’yı takdir edip saygı gösteriyor gibi görünüyordu, ama asıl niyetleri O’nu tuzağa düşürmekti. İsa’ya, “Sen insanlar arasında ayrım yapmazsın” dedikleri halde, O’na karşı ikiyüzlü davrandılar. Yalancı bir dost, dürüst bir düşmandan tehlikelidir. Karşımdakileri yıpratmak için ikiyüzlü davranıyor muyum?

Dua: Rab, tüm evren sana ait. Bu gerçeği unutmadan, senin sadık bir kahyan olarak yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org