Düğün şöleni Benzetmesi

Matta 22:1-14

Düğün şöleni Benzetmesi


İsa Tanrı’nın Egemenliği’ni açıklarken benzetmeler kullanırdı. Bunların içinde en sık kullandığı ise düğün şöleni benzetmesiydi. O dönemdeki düğün şölenlerinde yiyecek ve içeceğin eksik olmaz, tüm tanıdıklar çağrılır, bolluk, sevinç ve mutluluk hakim olurdu.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

7. ayet: Tanrı, lütfunu hor görenleri mutlaka yargılayacaktır. Tanrı’nın verdiği bu güzel armağanı reddetmek, O’nu hor görüp aşağılamaktır. O’nun lütfu sürekli ve sınırsız değildir.

8-10. ayetler: Tanrı ayrım yapmadan herkesi düğün şölenine davet eder. Ama bu daveti hor görenlerin ellerinden ayrıcalıklarını alır. Kendilerini akladıklarını düşünerek İsa’yı reddeden din adamları, İsa tarafından reddedildi. Ama günah-kârlar ve yabancı diye hor görenler, İsa’nın izleyicileri oldular. Layık olmayanlara verilen, Tanrı’nın mükemmel lütfunda yaşıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3-6. ayetler: İsa’nın yeryüzünde yaşadığı dönemde, düğün şöleni yapılacağı zaman konuklara önceden haber verilir ve daha sonra son davet yapılırdı. Bu gelenek belki de gelecek kişilerin sayısına göre hazırlık yapmak içindi. Yahu-diler de önceden bildirilen düğün şölenine katılmayı kabul etmişlerdi. Ama o büyük gün yaklaştıkça ilgisizlikle, aptalca mazeretlerle (5. ayet), hatta isyan ederek (6. ayet) daveti reddedip küçümsediler. Ait olduğum çevreye ve kendime aşırı düşkün olduğum sürece, düğün şölenine (Tanrı’nın Egemenliği’ne) ilgisiz kalmam olağandır. Sözle yapılan ikrar, ancak eylemle ve itaatle gerçekleşir. Daha çok neyle ilgilenerek yaşıyorum?

11-13. ayetler: Kral’ın düğününe davet edilenler, mutlaka temiz ve güzel bir giysi giyecek kadar sağduyulu davranırlar. Bu yüzden, kötü ve kirli bir giysiyle şölene katılmak saygısızlık ve hakaret sayılırdı. Kilise toplantılarına katılmak önemlidir, ama yürekten katılmak daha da önemlidir.

Dua: Tanrım, lâyık olmadığım halde beni davet eden harika lütfunun derinliğini öğrenmek istiyorum.

 
Mujde.org