Seni Yaratanı Anımsa

Vaiz 12:1-14

Seni Yaratanı Anımsa


Gençlik geçicidir. Yaşlanıp da güçten düşeceğimiz günler kapımızı çalmadan önce Mesih için çalışmalıyız.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Tanrı yaratan ve gençlik verendir. Bu nedenle gençlik dönemlerimizi Tanrı’yı yücelterek geçirmeliyiz. Çünkü bize gençliği veren Tanrı, günü geldiğinde bunu bizden alacak ve yaptıklarımıza göre yargılayacaktır. Fiziksel olarak yaşlı olsak da, Tanrı her gün iç varlığımızı yenilediğinden, Mesih’te daima genç kalacağız. Bugün gençliğimizi Mesih’e O’na adayarak, güzel bir zaman geçirelim.

3-8. ayetler: “Sokağa açılan çift kapının kapanması”, evden dışarı çıkamamayı; “değirmen sesi”, çiğneyip hazmetmeyi; “kuş sesiyle uyanmak”, derin bir uyku uyumamayı; “şarkıların sesini duyamamak”, işitme gücünün zayıfladığını anlatmaktadır. “Badem ağacı çiçeği”, ak saçları ve “yas tutanlar sokakta dolaşacak” sözü ölümü simgeler. 3-7. ayetler, yaşlanan insanın fiziksel gücünün zayıfladığını ve ölümün adım adım yaklaşmakta olduğunu edebi bir dille anlatmaktadır. Bu, günaha düşen insanlığın kendi sonuna doğru yürümesidir. Ama Mesih’e iman edip O’nunla birlikte çarmıhta öleni Tanrı, Mesih’le birlikte diriltecektir. Yalnız ruhumuz değil, bedenlerimiz de güzel bir görünüşle dirilecektir. Bu yüzden ömrümüzün geri kalanında kendimizi inkâr edip Tanrı’nın sözüne göre yaşamalıyız.

9-13. ayetler: Bilgelerin sözleri üvendire, derledikleri özdeyişler ise iyi çakılan çivi gibidir. Vaiz son olarak, Tanrı’ya saygı gösterilmesini ve O’nun buyruklarının yerine getirilmesini buyuruyor. Dünyasal bilgilerin tümü boştur. Tanrı’ya saygı gösterip O’nun buyruğunu yerine getirmek ise gerçek bilgeliktir. Çünkü Tanrı her yapılanı ve her gizli şeyi yargılayacaktır. Tanrı’nın bilgelik sözlerinden daha bilgece görünen şeyler aramaya çalışıyor muyum?

Dua: Bugünü yaşamımın son günü gibi düşünerek, Rab’de sadık bir yaşam süreceğim.

 
Mujde.org