Tanrıya Sadık Kal

Vaiz 11:1-10

Tanrı’ya Sadık Kal


ınsanlar kendi geleceklerini bilemezler. Bu yüzden tüm evrenin hakimiyetini elinde tutan Tanrı’ya güvenmeliyiz. O’nun bize emanet ettiği servetle, zor durumda olanlara yardım ederek gençlik dönemini sevinçle geçirmemiz gerekir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-6. ayetler: Ayetlerde, “Bilemez” kelimesi birkaç kez geçmektedir. Aslında insanlar kendi geleceklerini bilemezler. Kesinlikle bilemeyeceğimiz iki şey vardır: Birincisi, içtenlikle yaptığımız işlerden hangisinin daha yararlı olacağıdır. Bu yüzden de elimizdeki işlerle aynı ölçüde ilgilenmeliyiz. ıkincisi, Tanrı’nın geçici olarak bize emanet ettiği parayı yoksullar için nasıl kullanmamız gerektiğidir. Bilemediğimiz bu iki konu için, Tanrı’nın bilgeliğine sahip olmamız gerekir. Tanrı’nın yüceliği için ihtiyacı olanlara sarf ettiğimiz para, zor bir durumda kaldığımızda  bize geri dönecektir. Eğer elimde yeterli para bulunuyorsa, bunu nasıl kullanmam gerektiğini Tanrı’dan öğrenmek için dua etmeliyim.

7, 8. ayetler: Işık yaşamı, karanlık ise ölümü simgeler. Bugün çok önemlidir. Çünkü ölümün ne zaman bizi almaya geleceğini bilmiyoruz. Rab’bin sözünü okuduğumuzda, O’ndan aldığımız sözleri daha sonra uygularız diye düşünmemeli, hemen hayata geçirmeliyiz. Çünkü Tanrı bugünü benimle birlikte geçirmek istiyor. Eğer ilerde bir gün yapacağımı düşünerek rafa kaldırdığım bir şey varsa, hemen uygulamaya koymalıyım?

9, 10. ayetler: Gençlik günleri hem fiziksel, hem de zihinsel yönden gücün zirveye ulaştığı bir dönemdir. Tanrı insanların gençlik dönemleriyle sevinmelerini sağladı, ama onlara sorumluluklar da verdi. Gençliğini delice yaşayan kişi yaşlılığını, yüzleşecek olduğu Tanrı yargısının korkusuyla geçirecektir. Tanrı’nın verdiği gençliğin değerini bilerek, O’na adanmış bir hayat sürmeliyiz. Bugün yapacağım işleri Tanrı’nın bilgeliği doğrultusunda mı, yoksa gençlik tutkularıma göre mi tasarladım.

Dua: Rabbim, her günümü seninle geçirmek istiyorum.

 
Mujde.org