Bilgece Söz ve Aptalca Söz

Vaiz 10:12-20

Bilgece Söz ve Aptalca Söz


ınsanların konuşmalarına ve yaptıklarına dikkatle baktığımızda kimin bilge, kimin akılsız olduğunu fark edebiliriz. Az konuşarak öğrendiklerini var gücüyle uygulayanlar, gerçekten bilge kişilerdir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13-15. ayetler: Bilge kişi başkalarını küçük düşüren sözler söylemez. Peygamber Yeşaya, “Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi” diyor (Yeşaya 50:4). Tanrı’nın sö-züyle başkalarını yola getiren kişi bilgedir. Ama akılsız kişi söyledikleriyle başkalarına zarar verir ve kendisi de söyledikleri nedeniyle sıkıntı çeker. Ağzımızdan hiçbir zaman sövgü çıkmaması gerekir. şu sıralar dilime dikkat etmemi gerektiren bir durum var mı?

16-19. ayetler: Çocuk kelimesi bu ayetlerde, “olgunlaşmamış” ya da “akılsız” anlamına gelir. Akılsız kralların ortak noktası, tıpkı bir çocuk gibi, servet ve diğer konularda kendilerini yönetememeleridir. Bunlar gibi, kendi servetini idare etmeyi bilmeyen yöneticinin yönettiği ülkenin de ne zaman zor duruma düşeceği de bilinemez. Ama bilge bir kral, servetini dikkatli harcar. Topluluğum parayı dürüstçe kullanıyor mu? Son günlerde harcamalarıma dikkat ediyor muyum?

20. ayet: Kişi ne kadar büyük suç işlerse işlesin, onu sadece Tanrı yargılayabilir. Özellikle ülkeyi, teşkilatı ve kiliseyi yönetenleri eleştirme konusunda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü dikkatsizce yaptığımız eleştiriler kendimize zarar verebilir. Yöneticileri eleştirmeden, onların Tanrı korkusuyla dürüstçe yaşamaları için dua ederek, Tanrı’nın iradesine uygun olan davranış sergilemiş oluruz. Ülkem ve kilisem için dua ediyor muyum? Yoksa dikkatsizce eleştiren biri miyim?

Dua: Rabbim, bana emanet ettiğin parayı nasıl kullanmam gerektiğini öğret.

 
Mujde.org