Tanrının Eli

Vaiz 9:1-10

Tanrı’nın Eli


Bugün ele alınacak ayetlerde, insanın geleceğinin ve yaptıklarının Tanrı’nın elinde olduğu vurgulanmaktadır. Vaiz, kimsenin kendi geleceğini bilemeyeceğini söyleyerek, herkesin aynı durumda olduğunu belirtir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Geleceğimiz ve yaptığımız her şey Tanrı’nın elindedir. Geleceğimizi planlayabiliriz, ama onu gerçekleştiren Tanrı’dır. Hayatımızdaki hiçbir şey rasgele gerçekleşmez. Her şey Tanrı’nın izniyle gerçekleşir. Hayatımı yönlendirenin Tanrı olduğuna inanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3. ayetler: Herkesin başına aynı şey geliyor. Nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın, insan er ya da geç mutlaka ölecek (3. ayet) ve ölümden sonra Tanrı’nın yargı kürsüsünün önüne gelecektir (ıbraniler 9:27). Bu yargıda doğrularla kötüler ayrılacaktır. Bir gün yaptıklarımın hesabını vereceğimi dü-şünerek yaşıyor muyum?

4-6. ayetler: Yaşayanların umudu vardır. Hayatta olduğumuz sürece umut ederek yaşayabiliriz. Dünyadaki yaşam ne kadar bozulsa ve ne kadar boş görünse de, yaşantımızda bazı şeyleri değiştirmek için hâlâ fırsatımız vardır. Ama ölüm her şeye son noktayı koyar ve değişmesi mümkün değildir. Ya-şadığımız sürece planlar yapabilir, hedef değiştirebilir ve nefreti sevgiye dönüştürebiliriz. Bazı şeylerin değişebileceğini kabul etmeden, bunlardan vazgeçiyor muyum? Yaşadığımız sürece umudumuzu yitirmeyelim.

7-10. ayetler: Vaiz, Tanrı’nın armağan olarak verdiği günleri sevinçle yaşamaları için insanlara şöyle öğüt verir: “Sevinçle yaşayın” (7. ayet). Pak bir yaşam sürerek Kutsal Ruh’un gücünde yaşamalarını (8. ayet), mutlu bir aile hayatı yaşamalarını (9. ayet), ellerinden ne iş gelirse var gücüyle ça-lışmalarını önerir (10. ayet). Bunlar, mutluluk dolu bir ömür için verilen yararlı öğütlerdir. Nasıl bir hayat yaşıyorum?

Dua: Rabbim, hayatta olduğum sürece seni hoşnut eden bir yaşam sürdüreceğim.

 
Mujde.org