Doğru Kişi, Kötü Kişi

Vaiz 8:9-17

Doğru Kişi, Kötü Kişi


Vaiz dünyada mantıkla anlaşılamayacak işlerin olduğunu, insanın yargısının Tanrı’nın yargısından farklılığını ve Tanrı’nın yaptığı işlerin hiçbirini insanın anlayamadığını söylüyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

11. ayet: Kötülerin Tanrı tarafından yargılanmadığını düşünebiliriz. Ama Tanrı yalnızca bu yargıyı ertelemektedir. Yaptıkları kötülükler nedeniyle hemen yargılanmayan insanlar bundan cesaret alıp suç işlerler. Ama Tanrı’nın yargısı mutlaka gelecektir. Tanrı, işlediğimiz suçu hemen yargılamadığı için bu suçu hafife alıyor muyuz? Yargıya uğramadığımızı düşünerek umursamaz bir biçimde kötülük yapmak akılsızcadır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9, 10. ayetler: ınsanların üzerinde egemenlik sürerek insanlara sıkıntı verenler de ölümden kaçamaz. Böyle yaşamak da boştur.

12-14. ayetler: Geçici olan bu dünyada kötüler uzun ömürlü olur ve doğruymuş gibi ödüllendirilirler. Doğrularsa kötülerin yerine cezalandırılır. Ama kötülerin başarısı Tanrı korkusuyla yaşayan doğruların alacağı bereketin gölgesidir. Dünyadaki bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğrayıp acı duyuyor muyum? Tanrı korkusuyla yaşayan doğruların alacağı berekete bakalım. 73. Mezmurun yazarı da bu nedenle kuşku duydu, ama Tanrı’nın evine girdiğinde kötülerin sonunu anladı.

16, 17. ayetler: Hiç kimse (en bilge olanlar bile) Tanrı’nın bu dünyada yaptığı işleri tamamen kavrayamaz. ınsanın bilgisi ve bu bilgiyle anladıkları, yalnızca gerçeğin küçük bir parçasını oluşturur. Bu nedenle, Tanrı’ya iman etmeyenler hayal kırıklığı yaşar, iman edenlerse O’nu överler. Pavlus, Ro-malılar 11:33. ayette şöyle der: “Tanrı’nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!” Bilgeliğimizin kısıtlı olduğunu kabul edip Tanrı’nın önünde kendimizi alçaltmalıyız.

Dua: Rabbim, doğruluktan yoksun olan bu dünyada, senin tekrar gelişini umut ederek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org