Bilge Kişinin Davranışı

Vaiz 8:1-8

Bilge Kişinin Davranışı


Bilge kişi doğruyla yanlışı ayırt edip nasıl davranması gerektiğini bilir. Kralın buyruğunu reddetmek ve hoş karşılamadığı bir işi yapmak akılsızlıktır. Bu nedenle, bilge kişi durumu iyi kavrayıp dikkatli davranır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Ayetteki kralın dünyasal bir kral olması mümkündür, ama bu kralı Tanrı olarak da kabul edebiliriz. Tanrı dilediği her şeyi yapabilir (3. ayet), Sözü, o kadar yetkindir ki, hiç kimse O’na karşı çıkamaz. Her şeyi kendi belirlediği zamanda ve isteğine göre yapar (6. ayet). Geleceği bilir ve öğretir (7. ayet). Yaşamı bizzat kontrol eder (8. ayet). Bu yüzden, Tanrı’nın buyruğuna itaat, bilgeliktir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-5. ayetler: Bilge kişi, Tanrı’nın sözüne uyacağı zamanı ve yolunu bilendir. Vaiz, kralın hizmetkârının göstermesi gereken davranışla, bilge kişinin kim olduğunu öğretiyor. Kralın buyruğuna uymayan zarar görecektir. Bunu bilen bilge kişi, yer ve zamana uygun davranır. Öne çıkma veya geri çekilme zamanını dikkatle ayırt edip uyguluyor muyum?

6-8. ayetler: ınsan geleceğini bilemez. Ayrıca kendi ölümünü erteleyemez ve bundan kaçamaz. Bu yüzden kendi gücünün sınırlı olduğunu kabul etmesi gerekir. Geleceğimizle ve ölümümüzle ilgili iddialarımız olamayacağına göre, yaşamımızı yöneten Tanrı’ya alçakgönüllülükle güvenmeliyiz. Çünkü hayatımızda olup biten her şeyin zamanını ve süresini Tanrı belirliyor. Geleceğim konusunda kendi isteğim ya da iradem doğrultusunda davranıyor muyum? İsa’ya iman eden kişi kendi düşüncelerine dayanarak değil, Tanrı’ya güvenerek ve O’nun yönlendirişinde yaşar.

Dua: Rabbim, karşılaştığım durumları iyi ayırt ederek senin buyruğuna itaat etmek istiyorum.

 
Mujde.org