Gerçek ve Sahte Dindarlık

Luka 20:41 - 21:4

Mesih kimin oğlu?

41 İsa onlara şöyle dedi: «Nasıl oluyor da, `Mesih Davut'un Oğludur' diyorlar?

42>43 Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor: `Rab Rabbime dedi ki, Ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur.'

44 Davut O'ndan `Rab' diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut'un Oğlu olur?»

45>46 Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi: «Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde başköşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının.

47 Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır.»

1 İsa başını kaldırdı ve bağış kutusuna bağışlarını atan zenginleri gördü.

2>3 Fakir bir dul kadının da oraya iki bakır para attığını görünce, «Size gerçeği söyleyeyim» dedi, «bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi.

4 Çünkü bunların hepsi kutuya, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen, geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi.»

Gerçek ve Sahte Dindarlık

Bugünkü metin, dindarlığı gösterişten öteye gitmeyen din bilginleri ile yoka dul kadının gerçek dindarlığını kıyaslar. "ıki bakır para", bir işçi yevmiyesinin 1/100'üdür.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

41-44. ayetler: İsa, kendisiyle Davut arasındaki bağlantıyı açıklayarak, Mesih'le ilgili doğru anlayışı belirtiyor. Din bilginleri İsa'yı Mesih olarak kabul etmedikleri halde, Mesih'in Davut'un soyundan geleceğine inanıyorlardı. Bu nedenle İsa, Mezmur 110:1. ayeti aktararak onlara Mesih hakkında doğru bilgiye sahip olmadıklarını gösterdi İsa sahip olduğu ayrıcalığı açıklayarak, Kendisinin hem Davut'un soyundan geldiğini hem de Davut'tan çok daha üstün olduğunu belirtti. İsa'nın kimliği hakkında doğru bilgiye sahip miyim?

45-47. ayetler: Isa din bilginlerini gösterişe dayanan dindarlıkları konusunda uyardı. Onlar gösteriş olsun diye uzun kaftanlar giyer (46), şölenlerde başköşelere oturur ve selamlanmaktan hoşlanırlardı. Statülerini kullanarak çaresiz dul kadınların malım mülkünü sömürürler, gösteriş için uzun uzun dua ederlerdi İsa bu sahtekarlıklan reddetti ve yargıya uğrayacakları konusunda onları uyardı. Topluluğumda bu gibi yapmacık davranışlar sergiliyor muyum? Başkalarına hizmet etmekten çok, kendime hizmet edilmesini mi arzuluyorum?

21:1-4, ayetler: Tanrı dış görünüşe değil, yüreğe bakandır. İsa din bilginlerinin gösterişli dindarlığının tersine, yoksul dul kadının içten dindarlığını kullanarak bizlere gerçek dindarlığın nasıl olması gerektiğini gösterdi. Yoksul kadın zor durumda olduğu halde, elindekilerin hepsini verdi İsa bağışın miktarına değil, sıkıntı içindeyken bile yüreğin tavrının nasıl olduğuna önem veriyor. ıman bağışın miktanyla değil, saf ve gerçek dindarlığın kalitesiyle ölçülmeli.

Dua: Rabbim, paranın her şeyden daha üstün görüldüğü bir anlayışın hüküm sürdüğü dünyada, paranın kölesi olmadan yaşayabilmeme yardım et.

 
Mujde.org