Servetin Doğru Kullanılması

Vaiz 5:13 – 6:6

Servetin Doğru Kullanılması


Servet insana mutluluk getirmez. Servetle ilgili doğru bilgilere sahip olunduğunda huzur, Tanrı’nın yönetimi altında kalındığında da mutluluk olur.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

13-17. ayetler: ınsan var gücüyle çalışıp servet kazansa bile, bir anlık hatayla yok olabilir. Servet çabuk kazanılır, ama kolayca kaybedilebilir. Ne kadar çok servet kazansak da ölürken elimizde hiçbir şey olmayacak. Bu nedenle yaşama Tanrı’nın gözünden bakmamız ve servetle ilgili doğru bilgilere sahip olmamız gerekir.

18, 19. ayetler: Servetimiz Tanrı’nın armağanıdır. Tanrı’nın bana ihtiyacım olan serveti verdiğini düşünüyor muyum? Bunu iyice kavradığımızda, elimizdeki servetle yetinmeyi öğrenebiliriz. Her şey Tanrı tarafından yaratıldığından, servetimizi şükranla kabul edersek onu iyi değerlendirebiliriz. Gözümüzü armağana değil, onu veren Tanrı’ya dikmeli ve O’nu hatırlamalıyız. O zaman armağanı, onu verenin isteğine göre kullanabiliriz.

20. ayet: Tanrı’ya iman etmeyerek dünyasal şeylerle uğraşanın hayatı acılarla doludur, ama Tanrı adamı onlardan farklı bir yaşam sürer. Tanrı onun yüreğini mutlulukla doldurduğu için, o daha değerli olanlarla ilgilenir.

6:1-6. ayetler: Birçok evlada sahip olabilirsin, ama yüreğinde mutluluk yoksa, o da boştur. Tanrı bir insana mal, mülk ve saygınlık verip onun yaşamasına izin vermese bunların o insan için ne anlamı olur? Uzun bir ömrü olan kişinin hayatı acı çekerek geçmişse, bu neye yarar? ıki kez biner yıl yaşasa bile, sonunda herkesin gittiği yere gidecektir (ölüm). Tanrı’nın her şeyle ilgilendiğine inanıyor muyum? Tanrı’yla doğru bir ilişki kurduğumuzda, bütün bunları anlamlı bir biçimde yaşayabiliriz. Herhangi bir durum karşısında da yüreğimizden esenlik eksik olmaz.

Dua: Rabbim, bana verdiklerinle yetinmek istiyorum.

 
Mujde.org