Gerçek Tapınma

Vaiz 5:1-12
Gerçek Tapınma


Bugünkü metinde, nasıl tapınmamız gerektiği vurgulanmaktadır.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Tanrı’nın sözüne itaat etmek, akılsızların sunduğu kurbanlardan iyidir. Tapınmak için Tanrı’nın evine gelindiğinde, O’nun sözünü dinlenmez ve isteği yapılmazsa, tapınma değersizdir. Rab’be tapınırken O’nun sözünü dinleyerek itaat ediyor muyum? Her gün Rab’bin sözünü derin düşünerek, o sözlere göre yaşamam gerekir. Derin düşünmekle yetinmemeli, anladığım ve Rab’den aldığım sözü uygulamalıyım.

2-7. ayetler: Tanrı’nın önünde ağzımı çabuk açmamalı ve hemen konuya girmemeliyim. Dua ettiğimde alışkanlıkla boş sözler tekrarlıyor muyum? Tanrı’nın huzurundayken sözlerimize dikkat etmeliyiz. Tabii ki dua ederken yüreğimizdekileri gizlemeden O’na açmalıyız, ama çok konuşmak bazen hatalara yol açar. Bunlardan biri de adamaktır. Adak, Tanrı’yla aramızda kişisel bir meseledir. Bu yüzden, anlık duygularla adak adamamalıyız. Tanrı’ya tutamayacağımız sözü vermenin doğru olmadığını bilmeli ve adaklarımızı dikkatli bir biçimde adamalıyız.

8, 9. ayetler: Her toplumda çeşitli mevkiiler vardır. Üst düzeydekiler bazen yetkilerini kötüye kullanarak haksız kazanç elde ederler ve diğerlerini ezerek haklarını yerler. Üst düzey bir mevkide olduğunu düşünen kişinin, kendi üstlerinden de büyük olan Tanrı’yı hatırlaması gerekir.

10-12. ayetler: Çok mala sahip olanın harcamaları da çoktur, kaygıları da. Para kazanmak yaşamı kolaylaştırmak için bir araçtır. Parayla yaşam sevinci elde edilemez. Parayı gereğinden çok seviyor muyum? Para kötü değildir, ama para sevgisi her türlü kötülüğün kaynağıdır (1Ti.6:10).

Dua: Rab, senin sözünü tüm yüreğimle dinleyecek ve uygulayacağım.

 
Mujde.org