Kötülüğün Kol Gezdiği Çağ

Vaiz 3:16 – 4:3

Kötülüğün Kol Gezdiği Çağ


Vaiz, doğruluğun yok olduğu toplumda, yaşamın boşluğunu tekrar hissediyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

17. ayet: Tanrı Kendi amacı yerine geldiğinde, doğruyu da kötüyü de yargılayacaktır. Doğru olmayanı asla görmezden gelmeyecek, belirlediği za-manda tümünü yargılayacaktır. Verilen bir bardak su (Matta 10:42), söylenen bir söz (Matta 12:36) bile Tanrı’nın yargı kürsünün önüne gelecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Vaiz adaletin ve doğruluğun yerini kötülüğün alması nedeniyle büyük üzüntü duyar. Doğruluğu korumakla görevli kişiler bile yetkilerini suiistimal ederek kötüler kervanına katılıyordu. Gözyaşlarını tutan, ezilenleri avutan kimse yoktu. Çevremde haksızlığa uğrayarak ezilenler var mı? Onları nasıl avutacağım? ınsanların vereceği teselli sınırlıdır; gerçek teselli Tanrımız’dır. Tanrı’nın İsa Mesih’te verdiği teselliyi onlara duyurmalıyız.

18-21. ayetler: Tanrı’nın benzeyişinde yaratılan insanlar, tıpkı hayvanlar gibi ölür. Bu açıdan bakıldığında, insanın durumu hayvanlarınkinden pek farklı görünmemektedir. Ama Tanrı bizi hayvanlardan farklı bir şekilde yarattı ve bize sonsuzluk umudu verdi. Ayrıca bizler için özel plan da yaptı. Bu yüzden Rab’bin sözünü derin düşündüğümde ve O’nunla kişisel bir ilişki kurduğumda, her gün benimle ilgili değerli isteğini anlayabilir ve uygulayabilirim. Tanrı’yla sağlıklı zaman geçirebilmek için her gün yeterli vakit ayırabiliyor muyum?

22. ayet: Yaptığım işten zevk almalıyım. Tanrı benim aracılığımla çevremdeki insanları bereketler ve başarılı kılar. Çevremdeki insanlar üzerinde nasıl bir izlenim bırakıyorum? Bıraktığım etki, aralarında olmadığımda da devam ediyor mu?

Dua: Rabbim, hayal kırıklığı yaşayanları teselli etmek istiyorum.

 
Mujde.org