Bilgelik ve Zevk

Vaiz 1:12 – 2:11

Bilgelik ve Zevk


Vaiz hem bilgelikle hem de zevkle yaşamın anlamını ve değerini bulmak istedi, ama bunlar da boştu.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

13-15. ayetler: Vaiz, dünyasal bilgelikle yaşamın anlamını bulmanın imkansız olduğunu itiraf ediyor. Yaşamın anlamını bulmaya çalışıyor muyum? Bunu güneş altında bulmamız mümkün değildir. Yaşamın gerçek anlamını yalnızca Tanrı’da bulabiliriz.

18. ayet: Vaiz çok üstün bir bilgeliğe sahip olmasına rağmen (1.Krallar 4:30), kendi bilgeliğinin de sınırlı olduğunu kabul eder. Tanrı’yı tanımayan bilgelik, bir anlamda puttur. Çok üstün bir bilgiye sahip olma amacıyla mı bilgi ediniyorum? Bilgeliğimle böbürleniyor muyum? Oysa ki bilgi arttıkça acı ve sorumluluk da artar. Çünkü bilgi, kötülüğü daha açık gösterir. Bilgi günah değildir, ama bilgiye doymaya çalışmak boştur.

2:1. ayet: Zevk, yaşamın gerçek anlamı değildir. Ben de yaşamın gerçek anlamını zevkte arıyor muyum? Çağımızda, zevkin insanlığa çok şeyler verebileceğini düşünenler hızla çoğalmaktadır. Bunlar zevk için tüm varlıklarını feda ederler. Roma ımparatorluğu gibi, birçok krallığın yıkılışının nedeni “zevke düşkünlük”tür. Bana sonuçta boşluktan başka bir şey vermeyecek olan zevkle meşgul olarak, değerli zamanımı boşa harcamıyor muyum?

2:2-11. ayetler: Vaiz bütün zevkleri tattı. Zenginliğiyle büyük üne kavuştu ve her istediğini elde etti. Tüm bunları, çabaları ve gücü sayesinde kazandığını düşünerek sevindi, ama uğraşlarının rüzgârı kovalamak gibi anlamsız olduğunu da itiraf etti. Bu boşluk, Tanrı’ya her şeyde ilk sırayı vermeyişimizin sonucudur. Zamanımı, gücümü ve varımı yoğumu ne için harcıyorum? Yoksa benim çabalarım da “rüzgârı kovalayan” boş bir çaba mı? Hayatımın amacı nedir? Hangi amaçla çalışıp mal varlığımı çoğaltıyorum? Yaşamımın temelinde Tanrı yoksa  her şey anlamsızdır (Mez.127:1).

Dua: Tanrım, sende  yaşayabildiğim için şükrediyorum.

 
Mujde.org