Hey şey Bomboş

Vaiz 1:1-11

Hey şey Bomboş


Vaiz, var olan her şeyi güneşin altında bomboş gördüğünü belirtir ve bunun nedenini örneklerle açıklar.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3. ayetler: Güneşin altında (dünyada) harcanan bütün emekler boştur. ınsanın hayata bakışına göre, yaşam boştur ve dünyanın geleceği de umut vermez. Buna rağmen hâlâ dünyasal düzene dayanarak umutla çabalıyor muyum? “Ne yaparsam yapayım, yaşam boştur” diyen birine nasıl yardım edebilirim? Yaşama sadece dünyasal gözle bakarsak, bunun yanıtını bulamayız.

4-7. ayetler: Güneşin altındaki yaşam bir çember gibi boş görünebilir. ınsanın bakışına göre yaşam boş ve amaçsızdır. Hayata bakış açım nasıl? Yaşamın merkezinde Tanrı yoksa, elbette o yaşam boştur. Çevremde varo-luşlarının nedenini arama konusunda çekimser kalanlar var mı? Onlara nasıl yardım edebilirim? Dünyasal bakış açısına göre doğanın düzeni anlamsız ve sıkıcı görünebilir; ama doğanın bu sistemi aracılığıyla Yaratan Tanrı’ya bakanlar, evreni Kendi gücüyle yönetmekte olan Yaradan’ın sevgisini hissederler.

8. ayet: ınsan elindekiyle asla yetinmez. Gördüklerine doymaz, işittikleriyle de kulakları dolmaz. Yani istekleri hiç bitmez. Arzularım normal mi, yoksa çevremdekileri rahatsız edecek kadar fazla mı?

9, 10. ayetler: Güneş altında yeni bir şey yoktur. Yeni denen şeyler, eskiden beri var olanlardır. Yani her şey monoton bir şekilde tekrarlanmaktadır. Tanrı’nın, efendisi (sahibi) olduğu tüm evreni yönettiğini daima hatırlama-lıyız.

11. ayet: Boş yaşamın sonu hayal kırıklığıdır. Gelecek kuşaklar için bir şeyler bırakmak da anlamsızdır. Ama Mesih inanlılarının çabaları asla boş değildir. Çabalarımızı kimse hatırlamasa da, Tanrı hatırlar.

Dua: Tanrı merkezli bir hayat görüşüne sahip olmamı sağladığın için teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org