Bağ Kiracıları Benzetmesi

Matta 21:33-46

Bağ Kiracıları Benzetmesi


Yeruşalim’deki din bilginleri, İsa’yı Tanrı’nın gönderdiği Mesih olarak kabul etmediler ve O’nu reddettiler. Ama İsa, yüreklerindeki kötülükleri açığa çıkararak onları tövbeye çağırdı. Bu metindeki benzetmede geçen “toprak sahibi” Tanrı’yı, “bağcılar” din bilginlerini, “köleler” Tanrı’nın peygamberlerini, “oğul” ise İsa Mesih’i simgeler.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

33, 40-44. ayetler: Tanrı tövbe edilmesi için tekrar tekrar fırsat verir. Bu benzetme, Yeşaya 5. bölümde yer alan bağ benzetmesidir. İsa bu benzetmeyi anlatınca, başkâhinler ve Ferisiler Yeşaya kitabındaki benzetmenin gerçek anlamını bildiklerinden, İsa’nın kendilerini kast ettiğini hemen an-ladılar. Hepimizi tövbeye çağıran İsa’nın yüreğini düşünelim.

33-36. ayetler: Tanrı bağı düzenleyip gerekli hazırlığı yaptıktan sonra kiraya veren toprak sahibine benzer. Tanrı bize zaman zaman imkan sağlayarak meyve vermemizi bekler. Tanrı’nın önünde O’nun bağını kiralayan bağcılara benzeriz. Kişisel yeteneklerimiz, mallarımız, mevkiimiz, gençliğimiz, sağlığımız hatta canımız bile Tanrı’nındır. Tanrı bana bu bağı teslim etti. O’nun malının kendime ait olduğunu düşünmemeli ve O’na layık meyveler vermeliyim.

34-39. ayetler: Tanrı tekrar tekrar peygamber gönderir, hatta son çare olarak Oğlu’nu gönderir. Burada, merhametini sonuna kadar reddedenlerin kötülüklerine rağmen, merhamet etmekten vazgeçmeyen Tanrı’nın gayretini görüyoruz. Daha fazla gecikmeden O’na dönelim.

42-44. ayetler: Yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş taşı oldu. Yapıcılar ifadesi, Yahudi önderleri işaret etmektedir. “Köşenin baş taşı” ise İsa’dır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

46. ayet: Sözü dinleyip algılamayı da lütuf olarak görüp şükretmeliyiz. Başkâhinler ve Ferisiler İsa’nın anlattığı benzetmeyi dinleyip kendilerinden söz edildiğini anladılar. Ama yüreklerini katılaştırıp İsa’yı tutuklatmak istediler. Onlar halktan korkan, ama Tanrı’dan hiç korkmayan insanlardı. Ben kimden korkuyorum?

Dua: Tanrım, verdiğin yaşam fırsatını senin hizmetinde değerlendirmek istiyorum, bana yol göster.

 
Mujde.org