ıki Oğul Benzetmesi

Matta 21:23-32

ıki Oğul Benzetmesi


Başkâhinler ve halkın ileri gelenleri tapınakta İsa’nın yetkisine meydan okuyarak O’na, bu işleri hangi yetkiyle yaptığını sorarlar. İsa onlara iki oğul benzetmesiyle karşılık vererek, Yahudiler’in kötülüklerini ve ikiyüzlülüklerini açığa çıkarır.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

23. ayet: İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Rab’bin tapınağıyız. Bu nedenle O, açgözlülükle, kibirle ve imansız davranışlarla kirlenmememiz için, diri sözüyle bizi eğitir.

23-25. ayetler: İsa bilgelikle konuşarak başkâhinler ve halkın ileri gelenlerini yenilgiye uğrattı. Bu şekilde Kendi yetkisini de gösterdi. Din bilginleri, yetkilerinin ellerinden alınacağı korkusuyla tapınakta halka öğreten İsa’ya meydan okudular. Ama İsa onlarla boş tartışmalara girmedi ve Vaftizci Yahya’dan söz ederek onların yapmak istedikleri şeyi engelledi.

31, 32. ayetler: İsa, tövbe edene Tanrı’nın Egemenliği’nin kapısını açar. Tanrı’nın Egemenliği’ne bedensel ayrıcalıkla veya Yasa uzmanı olmakla girilemez. Yanlışından geç de olsa tövbe edip dönen, Rab’bi kabul ederek O’nun buyruğunun ardından yürüyen kişiye Tanrı’nın Egemenliği’nin kapısı açıktır. Bu bölümdeki ikinci oğul, vergi görevlilerini ve fahişeleri simgeler. Onlar Tanrı’nın Egemenliği’ni reddedip günah içinde yaşayarak Tanrı’ya sırt çevirmişlerdi, ama sonra tövbeyle Rab’be itaat ederek O’nun hizmetine girdiler. Büyük oğul Ferisiler’i ve din bilginlerini simgeler. Bu kişiler sözde Rab’be hizmet edenlerdir. Rab’be hizmetim sadece sözde mi kalıyor? Tövbeye yaraşır meyveler vererek yaşıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

28, 29. ayetler: ıtaat, bedel ister. Din bilginleri sözde itaat ediyorlardı. Gerçek anlamda itaat etmiyor ve bunun için de hiçbir gayret göstermiyorlardı. ıtaat etmeme engel olan bir şey var mı?

Dua: Rab, senin verdiğin güçle itaatkâr bir yaşam sürdürmek istiyorum.

 
Mujde.org