Tapınaktaki Satıcıların Kovulması ve Lanetlenen ıncir Ağacı

Matta 21:12-22

Tapınaktaki Satıcıların Kovulması ve Lanetlenen ıncir Ağacı


Mesih olarak Yeruşalim’e giren İsa, tapınağını doğru olmayan dinsel eylemlerden temizler ve bunları uygulayanları azarlar. Bu arada meyvesiz bir incir ağacını da lanetler. ıncir ağacı ısrail halkını simgelemektedir (Yeşaya 5:1-5).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

12, 13. ayetler: İsa tapınağı kötü olandan temizler. Tapınak, Tanrı’nın, halkıyla ilişki kurduğu kutsal bir yerdir. Bu ilişkiyi engelleyen hümanist düşünceleri azarlayıp tövbeye çağırır. İsa, kilisenin başı olduğu için tapınağı bu tür şeylerden temizler.

14. ayet: İsa, tapınağı temizledikten sonra, doğru kullanılmasını sağlar. Kendisine gelen körleri ve kötürümleri iyileştirir. Bu, Tanrı’nın amacına uygun, O’nun isteği doğrultusunda bir tapınak görünüşüdür. Kişisel hayatımızda ve topluluk yaşamımızda Tanrı’nın işini hissetmeliyiz.

19. ayet: İsa Rab’dir. Rab, incir ağacından meyve isteyebilir ve meyvesiz ağacı lanetleyebilir. O, bizim de yaşamımızda meyve vermemizi bekler. İsa, bizden sahte bir dindarlık değil, gerçek bir iman ister.

21, 22. ayetler: Tanrı, imanla dua edilmesini ister. Dua, Rab’be duyulan güvendir.

Bana hangi öğütler verilemektedir?

12, 13. ayetler: O dönemde tapınakta Roma ımparatorluğu’nun parası kullanılamazdı. Bu yüzden tapınakta Roma paralarını Yahudi parasına çe-viren satıcılar, adil olmayan bir kazanç elde ederlerdi. Güvercin pazardan bir milyona (bugünkü paramızla) alınabilirdi, ama tapınakta satılan güvercinler kâhinlerin damgasını taşıdıkları için beş milyona satılırdı. Kâhinler ve satıcılar, adil olmayan bu kazanç için birlikte hareket ederlerdi. Bu yüzden İsa, “Tapınağı haydut evine çevirdiklerini” söyleyerek onları azarladı. Dini törenleri veya dini eylemleri alışkanlık haline getirip yüzeysel bir imanlı olarak mı yaşıyorum?

Dua: Tanrım, seninle canlı bir ilişki içinde olmak ve meyve vermek istiyorum. Lütfen beni güçlendir.

 
Mujde.org