İsanın Yeruşalime Girişi

Matta 21:1-11

İsa’nın Yeruşalim’e Girişi


21. bölümde İsa’nın, insanlar tarafından tanınmanın doruğuna ulaştığı görülüyor. İsa, Kendisini izleyenlerin ve şehirdeki kalabalığın sevinçli karşılamasıyla nihayet Yeruşalim’e girer. Bu sırada Yahudiler, Fısıh Bayramı nedeniyle Filistin’den ve dünyanın her yerinden gelerek Yeruşalim’de toplanmışlardı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2-3. ayetler: İsa kral olarak Yeruşalim’e girmeden önce öğrencilerinden bir istekte bulunur. O, insanların Kendisine zorla değil, kendi istekleriyle itaat etmelerini bekler. Çünkü İsa da Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için O’na bütün yüreğiyle itaat etti.

3. ayet: İsa, “Efendi”dir. Kendisinin Rab olduğunu söyleyerek tüm evrenin ve tüm yaratılışın sahibi olduğunu, insanı günahtan kurtarmaya gelen Kurtarıcı olduğunu gösterir.

4, 5. ayetler: İsa, Tanrı’ya adanmış bir yaşam sürdürdü. Sıkıntı çekerek ölmek için gideceği yolda bile, Sefanya 9:9. ayetteki peygamberlik sözünü yerine getirmek için eşeğe biner.

5. ayet: İsa, Kral olduğu halde alçakgönüllülükle halkına hizmet etmeye geldi.

9. ayet: İsa, Mesih’tir. Mesih unvanı ne insanlar ne de Kendisi tarafından ortaya atılmıştır. O, “Rab’bin adıyla gelen”, yani insanın kurtuluşu için Tanrı’nın gönderdiği Kurtarıcı ve Mesih’tir. Bu yüzden tek kurtuluş yolu sadece O’dur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6, 7. ayetler: Eşeğin sahibi Rab’bin sözüne itaat etti. Kendi gereksinimlerim için mi Rab’bi izliyorum? Rab bugünlerde benden hangi konuda itaat bekliyor? Rab’bin gerçek Efendim olduğunu, itaat aracılığıyla kanıtlayabilirim.

Dua: Kral olan Rabbim, egemenliğinde sana itaat ederek yaşamak istiyorum, yolumu sen aydınlat.

 
Mujde.org