İsanın Çekeceği Acılar ve Dirilişiyle ılgili Üçüncü Açıklama

Matta 20:17-34

İsa’nın Çekeceği Acılar ve Dirilişiyle ılgili Üçüncü Açıklama


İsa çekeceği acılarla ilgili öğrencilerini yine uyarır, ama onlar sadece İsa’nın egemenliğinde alacakları yetkiyle ilgilenirler.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

18, 19. ayetler: İsa öğrencilerine önceden de bildirdiği, karşılaşacağı olayı tekrar anlatır. Üçüncü açıklamasında (16:21-23; 17:22, 23) çekeceği acıları ve ölümünü detaylı biçimde anlatır. Bunu yapmasının nedeni, öğrencilerinin önceden hazırlanmalarını istemesiydi.

19. ayet: İsa, dirilişinden önceden söz eder. Rab, öğrencilerine, acı ve sıkıntı çektikten sonra üçüncü gün dirileceğini söyler. İsa gideceği yolu iyi biliyor, bu yüzden de öğrencilerini hazırlıyordu. Rab’bi izlerken çeşitli sıkıntı ve acılarla karşılaşabiliriz. Ama bu yolun sonunda sonsuz yaşam vardır.

20-22. ayetler: Rab, Kendisini izlememizi ister. Sıkıntı çekecekleri düşüncesini terk ederek yalnızca görkemi düşünen öğrencilerine, ancak sıkıntının bedelini ödeyerek kendisini izleyebileceklerini söyledi. İsa, çarmıhta çektiği acılardan sonra dirildiğine göre, görkemi arzulayan gönül de sıkıntıya göğüs germelidir.

28. ayet: İsa, hizmet etmek için geldi. Kral olduğu halde beni günahlarımdan kurtarmak için Kendi canını fidye olarak verdi. O’nun lütfu sayesinde kurtulduk, ama Rabbimiz bize bu kurtuluşu sağlamak için en büyük bedeli ödedi. Ben de görkemi arzulamaktan çok, hizmet ederek yaşamalıyım.

29-34. ayetler: Rab, Kendisini yürekten arzulayanı kabul eder. İsa, Kendisini yürekten çağıran körlerin yalvarışına kulak vererek onlara acıdı ve iyileştirdi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20-24. ayetler: Zebedioğulları’nın annesinin Rab’den dilekte bulunduğunu duyan diğer öğrenciler çok kızdılar. Onlar her zaman mevkii ve yetkiyle ilgileniyorlardı.

Dua: Rab, sana hizmet ederken (aileme ve komşuma) beklediğin bedeli ödemeye hazır olmak istiyorum. Lütfen beni güçlü kıl.

 
Mujde.org