Her şeyi Bırakmak

Matta 19:23-30

Her şeyi Bırakmak


İsa Petrus’un sorusunu yanıtlayarak ruhsal gurura kapılmaması için onu uyardı. O dönemlerde “her şeyi bırakmak” kavramı (27. ayet), ailenin bir üyesi olarak maddi haklarından vazgeçmek anlamındaydı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

26. ayet: Tanrı, insanları, onların gücünün asla yetmeyeceği bir biçimde lütfuyla kurtarmıştır. Putlarla olan bağımızı kopararak bizi tövbeye çağırır ve Kendisine hizmet etmemizi sağlar. Bu nedenle kurtarış, tamamen O’nun armağanıdır. Kurtuluşumu sağlayanın Tanrı olduğuna inanıp O’na şükrediyor muyum?

28, 29. ayetler: İsa, her şeyi bırakıp Rab’bi izleyenlere gökte ve yeryüzünde alacakları iki bereket vaat eder. Gökte, Rab’bin yüceliğine katılarak tüm dünyaya hükmeden lütufta yaşayacak, bu dünyada ise kilise aracılığıyla iman ailesine kavuşacak ve gereken her şey sağlanacaktır.

30. ayet: İsa, öğrencilerini gurura kapılmamaları için uyarır. O’nun vaat ettiği bereketi yanlış kullandığımızda, beklediğimiz bir sonuçla karşılaşabiliriz. Gurura kapılarak kendimi üstün mü görüyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23, 24. ayetler: Hem paraya hem de Tanrı’ya tapınılamaz (Matta 6:24). Zengin olmak isteyenler, çeşitli denemelerle kolayca tuzağa düşerler (1Ti. 6:9). Bu yüzden, geçici zenginliğe umut bağlayan akılsızdır (1Ti.6:17). Tanrı’nın korumasına güvenen, mal kaygısından özgür olur (ıbr.13:5). Bugünlerde yüreğimi dolduran nedir?

25. ayet: Yahudiliğin gözünde zenginlik, Tanrı’nın bereketine kavuşmak ve böylece Tanrı’nın Egemenliği’ne girmeye hak kazanmak demekti. Ama kurtuluş insana bağlı değildir. Eğitim, zenginlik, sosyal seviye vs... hiçbir şey kurtuluşu sağlamaz.

Dua: Tanrım, her şeyi bırakmamı sağlayarak, seni izlememi sağladığın için şükrediyorum.

 
Mujde.org