Sonsuz Yaşama Kavuşmak

Matta 19:13-22

Sonsuz Yaşama Kavuşmak


Bugünkü metinde, küçük çocuklarla zengin genç adam arasındaki çelişki ele alınmaktadır. Küçük bir çocuk her zaman sevilir, ama aynı zamanda güçsüz ve yararsızdır. 16. ayetteki genç adam, zengin bir devlet memuruydu (Luka 18:18). Ama Tanrı’nın Egemenliği, kendi güçsüzlüklerini fark ederek, küçük çocuklar gibi Tanrı’ya güvenenlere aittir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

14, 15. ayetler: İsa, yoğun ve zor geçen günlük hizmetinde bile küçük çocuklara zaman ayırarak onları bereketledi. Çünkü Tanrı’nın Egemenliği güçsüz ve alçakgönüllü olanındır. Güçsüzlük reddedilme değil, kabullenilme nedenidir. Tanrı’nın Egemenliği’nin çocuğu olarak bu egemenlikte yaşıyor muyum?

17-19. ayetler: Genç adamın ahlâksal eksikliğini algılamasına yardım eden İsa, onun her şeyi yerine getirdiğini düşünerek gurura kapıldığını anlamasını istedi. Komşusunu sevmesiyle ilgili buyruktan da söz ederek, itaatinin yüzeysel olduğunu gösterip gerçekle yüzleşmesini sağladı. Rab, yeniden bina etmek için eskiyi yıkar.

21. ayet: İsa putları yok ederek, Kendisini izlemenin sonsuz yaşam yolu olduğunu gösterdi. Rab’bin çağrısına nasıl tepki gösteriyorum? Cevabı bildiğim halde kararsız mıyım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13. ayet: Öğrenciler, İsa’dan çocukları için dua etmesini isteyen halkı azarladılar. Öğrenciler belki de çocukların İsa’nın hizmetine engel olacağını düşünüyorlardı, ama onların bu gayreti İsa’nın isteğinden çok uzaktı. Benim de İsa’nın nelerden hoşnut olacağını bilmeden, çevredeki insanları ve İsa’yı hayal kırıklığına uğrattığım oldu mu?

16, 20. ayetler: Zengin genç adam, sonsuz yaşama kavuşmak için “iyi işleri” yerine getirmesi gerektiğini düşünmüştü. Bu yüzden komşu sevgisiyle ilgili buyruğu (5-10. buyruklar) elinden geldiğince yerine getirdiğini sandı. Aslında o, paraya tapıyordu ve komşu sevgisini etkin bir biçimde yerine getirmemişti. ınsansal güçler kişiyi asla sonsuz yaşama kavuşturamaz. Bir çocuk gibi, ahlâksal güçsüzlüğümü kabul ederek mi Rab’be yaklaşıyorum?

Dua: Rab, sözünü derin düşünerek içimdeki putları bırakıp her gün seni izleyeceğim.

 
Mujde.org