Boşanmayla ılgili Soru

Matta 19:1-12

Boşanmayla ılgili Soru


Ferisiler, Yasa’nın Tekrarı 24:1-4. ayetteki boşanma nedenlerine iki yorum getirdiler. Kadın yanlışlık yaptığında (zina gerçekleştiğinde veya gerçekleşmek üzereyken), yemeği yaktığında, hatta daha çekici bir kadın alma imkanı doğduğunda boşanmanın gerçekleşebileceğini öne sürdüler. Ama İsa, Tanrı’nın yarattığı düzene göre, fuhuştan başka bir nedenle boşanmayı kesin olarak yasakladı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: İsa, Celile’deki hizmetini bitirir ve çarmıhını yüklenmek için Yahudiye bölgesine geçer. O, Tanrı’nın Kendisine verdiği görevin amacını hiç unutmadı. Hastaları iyileştirdiği ve öğretiş verdiği zamanlarda bile çarmıh hep O’nun aklındaydı ve adım adım oraya doğru yürüdü. Beni kurtuluş yoluna yönlendiren, İsa’nın hiç sendelemeden attığı adımlardır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3, 7. ayetler: Ferisiler İsa’yı denemek amacıyla, o günlerde tartışma konusu olan boşanma sorununu gündeme getirerek O’na tuzak kurdular. Olumsuz bir yanıt bekleyerek, Musa’nın onayladığı “boşanma belgesi”ni kanıt ayet olarak aktarıp O’nu köşeye sıkıştırdıklarını düşündüler. Ama Ferisiler’in iddiası, Tanrı’nın isteği değildi. Tanrı’nın kutsal olan gerçek isteğini kişisel çıkarlar için kullanmak, O’nun isteğini hor görmektir. Ben de Ferisiler gibi mi davranıyorum?

4-6. ayetler: Karı koca, Tanrı tarafından birleştirildikleri ve tek beden olduk-ları için, kendi isteklerine göre ayrılamazlar. Sevdikleri için evlendikleri halde, insanlar bu evliliğin arkasında Tanrı’nın egemen lütfunun olduğunu bilirler. Tanrı onlara yakın ve derin bir beraberlik içinde olmalarını buyurdu. Bu yüzden hassas durumlarda (zayıflıklarda) boşanmayı düşünmek yerine, zayıflıklarda bile birlik içinde olma yolunda gayret gösterilmelidir. Evliğim yolunda gidiyor mu?

8, 9. ayetler: Musa’nın boşanmaya izin vermesi, halkın kötülüklerinden dolayı daha büyük günahlara düşmemeleri için sunulan bir çözümdü. Ama bu, Tanrı’nın gerçek isteği değildir. Bu yüzden fuhuş dışında bir nedenle boşanmayı haklı görerek kişinin yeniden evlenmesi, Yasa’ya göre idama benzer (Lev. 20:10). Çünkü bu, zinadır.

Dua: Tanrım,___________’in (evli bir çift) karı koca sevgilerini yenile ve evlilik ilişkilerinin temellenmesini sağla!

 
Mujde.org