Yetmiş Kere Yedi Kez

Matta 18:21-35

Yetmiş Kere Yedi Kez


İsa Petrus’un, “Bağışlamanın kaç kez olması gerektiği” konusundaki sorusunu, sınırsız bağışlamadan söz ederek cevaplar. Çünkü sınırsız bağışı ilk önce bize Tanrı sağlamıştır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

22. ayet: İsa, Petrus’un önerisini, bağışlamada sınırın olmaması gerektiğini söyleyerek yanıtlar. Bizden sınırsızı isteyen Tanrı’nın sözünü sadece kendi gücümüzle yerine getiremeyiz. Ancak İsa’nın bağışlamasını derin düşündüğümüzde Rab’bin buyruğuna itaat edebiliriz. ımanlının ahlâksal yaşamı İsa’yı derin düşünerek gelişir.

23-37. ayetler: Kral, büyük borcu olan bir köleye merhamet ederek bağışlar. Borcundan dolayı ailesi köle olarak satılmak üzereyken, kralın bağışıyla bir anda harika duygularla dolar. Tanrı bana da böyle acıdı ve ödeyemeyeceğim kadar büyük olan günahımı bağışladı. Tanrı’nın bağışıyla duygulanarak O’na şükrettim mi?

32-34. ayetler: Bağışlaması gereken bir konumda olmasına rağmen, bunu yapmayan kişiye sonsuz acı ve ceza verilecektir. Tanrı’nın bağışlaması insanların bağışlamalarıyla kıyaslanamaz, O’nun bağışı çok büyük bir lütuftur. Bu nedenle, kardeşini bağışlamayan kişi Tanrı’nın merhametini unutmuştur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

28-30. ayetler: Borcu bağışlanan kölenin kendisine borçlu olan arkadaşına merhamet göstermesi gerekirken, onu hapse attırır. Arkadaşının söylediği sözler (Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim), kendisinin de krala söylemiş olduğu sözlerdi. Ama köle, arkadaşına asla kralın kendine davrandığı gibi davranmadı. ınsanlara acı çektirerek kötülük eden birçok kişi vardır, ama kardeşini bağışlamamakla kendi bağışlanmasına engel olanların kötülüğü daha da büyüktür.

35. ayet: Kardeşini gerçekten bağışlamak, Tanrı tarafından bağışlanan bir imanlının koşulsuzca yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur.

Dua: Rab, bağışlamam gereken kişileri bağışlayabilmem için her zaman senin ba-ğışını hatırlamak istiyorum, bana yardım et!
 
Mujde.org