Vergi Tartışması

Luka 20:19 -26

19 İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını farkeden din bilginleriyle başkâhinler O'nu o anda yakalamak istediler, ama halkın tepkisinden korktular.

Sezar'ın hakkı Sezar'a

20 İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. O'na, kendilerine doğru kişiler süsü veren muhbirler gönderdiler. O'nu, söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı.

21>22 Muhbirler O'na, «Öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz Kutsal Yasa'ya uygun mu, değil mi?» diye sordular.

23>24 Onların hilesini anlayan İsa onlara, «Bana bir dinar gösterin» dedi. «Üzerindeki resim ve yazı kimin?»
«Sezar'ın» dediler.

25 O da onlara, «Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin» dedi.

26 Onlar İsa'yı, halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği cevaba şaşarak susup kaldılar.

Vergi Tartışması

20. bölümde din bilginlerinin sürekli İsa'yla tartıştıklarını görüyoruz. Tartışmalarının gerçek amacı, İsa'yı Kendi sözleriyle tuzağa düşürmek ve O'na zarar vermekti.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

23. ayet: Rab yüreğimizde gizli olanları da bilendir. İsa onların soru sorma amacının Kendisini tuzağa düşürmek olduğunu biliyordu.

24,25. ayetler: Rab, bilgece yanıt vererek kendisine soru sormaya gelenleri şaşırttı. İsa'nın verdiği yanıt, Tanrı'nın ve yönetimlerin birbirinden ayrılması gerektiği anlamına gelmez. Sezar'ın alanı ya da Tanrı'nın alanı diye bir şey yoktur. İsa, Sezar'ın yönetiminde yaşadıklarına göre, Sezar'a vergi vermelerinin normal olduğunu söyledi. Burada İsa'nın vurgulamak istediği konu, tüm insanların Tanrı'nın benzeyişini yansıtmakta olduğudur. Sezar bile Tanrı'nın iradesi altındadır. Herkes Tanrı'nın lütfuyla yaşamaktadır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19. ayet: Benzetmeyi duyanlar hemen öfkelenip İsa'yı yakalamak istediler. Başkaları bana doğru öğütler verdiklerinde veya haklı uyarılarda bulunduklarında verdiğim karşılık nasıl oluyor?

20,21. ayetler: İsa'nın benzetmesinden rahatsız olanlar, O'nu Kendi sözleriyle tuzağa düşürmek için muhbirler gönderdiler. Muhbirler İsa'ya sorular sorarak O'nun sözlerinde yanlışlık arıyorlardı. Ben de zaman zaman İsa'nın önünde sadık biriymişim gibi görünerek ve İsa'nın adını kullanarak, O'nun sözlerini kendi çıkarım için kullanmaya çalışıyor muyum?

26. ayet: Bu kişiler Tanrı'dan değil, daha çok insanlardan korkarlar. Onlar İsa'yı reddettiler, ama halk İsa'nın öğretişini dinlemeye devam etti.

Dua: Sıkıntılı günlerimde lütfunla yaşamam için yardım et Rab!

 
Mujde.org