Göklerin Egemenliğinde En Büyük Olan

Matta 18:1-9

Göklerin Egemenliği’nde En Büyük Olan


Tanrı’nın Egemenliği’nin hemen geleceğini düşünen öğrenciler, bu egemenlikte elde edecekleri konum için birbirleriyle çekiştiler. Ama İsa onlara, küçük çocuklar gibi alçakgönüllülükle kendisine iman edenlerin Göklerin Egemenliği’nde en büyük olacağını söyledi. 6. ayette geçen “Kocaman bir değirmen taşı”, o dönemlerde eşeğin boynuna ip takılarak çevrilirdi. ınsanın denizin dibine atılarak öldürülmesi ve bu taş yüzünden cesedinin bulunamayacak olması, cenaze töreni yapılamayacağı için Yahudiler’e göre korkunç bir ölümdü.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: “Göklerin Egemenliği’nde en büyük kim?” sorusu, öğrencilerin bencilliğinden, rekabetinden ve bu egemenliği yanlış algılamalarından kaynaklanmaktadır. İsa Kendisinin çarmıhta öleceğini 2 kez söylediği halde (16:21, 17:22), öğrencilerin ilgisi Tanrı’nın işine değil, insanın işine yönelikti (Matta 16:23). Tanrı’nın Egemenliği’nin halkından biri olarak neyle ilgileniyorum? Alçalmak zor geldiği için hayal kırıklığı yaşamıyor muyum?

2-4. ayetler: Küçük çocuklar çok güçsüz olduklarından, anne babalarına tamamen güvenmek zorundadırlar. Büyük olmak ve yüceltilmek isteyen insan bu günahını fark etmeyip tövbe etmezse, Göklerin Egemenliği’ne giremez. Kendini alçaltan insan aşağılanmış olmaz, aksine yüceltilir.

5-7. ayetler: Güçsüz olanı kabul ederek ilgilenmek, İsa’yı kabul etmektir (Matta 25:31-40). Sadece İsa’yı kabul ederek, güçsüzleri dışlayıp onlarla ilgilenmeyen, aslında İsa’yı gerçekten kabul etmemiş demektir. Kilise, küçüklerin kabullenilmesi ve ilgilenilmesi gereken yer olmalıdır. ıman eden küçükleri hor gören, onları dışlayarak imandan düşmelerine ve günah işlemelerine neden olan kişi, Tanrı’nın yargısından kaçamaz. şu sıralarda ilgi göstermem ve kabul etmem gereken bir kardeş var mı?

8, 9. ayetler: Küçükleri düşürmeye çalışanlar bu günahlarını kesinlikle bırakmalıdırlar. Günah yürekte başlar (Mar.7:20), ama eller, ayaklar ve gözler de günaha alet olabilir. Günah işlenen elleri ve ayakları kesmek, gözü çıkarıp atmak günah sorununu çözmez. Çünkü günah yürekten ve düşünceden kaynaklanır. Bu nedenle, her zaman günah konusunda dikkatli olmalıyız.

Dua: Tanrım, günah işlememek için gereken fedakârlığı kabul edebileceğim bir imana sahip olmak istiyorum. Bana yardım et!

 
Mujde.org