Elem ve Çarmıh Yolu

Matta 17:14-27

Elem ve Çarmıh Yolu


Bugünkü metinde, çekeceği acılara ve çarmıha doğru yürüyen İsa’nın öğrencilerinin kıt imanlarını göreceğiz. Bir baba, cinli çocuğunu İsa’nın öğrencilerine götürmesine rağmen çocuk iyileşmemişti (14-20. ayetler). İsa Celile’deyken onlara, çekeceği acılardan, ölümünden ve dirilişinden söz ettiğinde çok kaygılanmışlardı (22, 23. ayetler).


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

17, 18. ayetler: 16. bölümde iman ikrarında bulunan öğrenciler, hastaları iyileştirme ve cinleri kovma yetkisi aldıkları halde (10:1,8), cinli çocuğu iyileştiremediler. İsa öğrencileri, imansız ve sapmış kuşağı azarladı, cini kovarak çocuğu merhametle iyileştirdi (18. ayet). Bu azarlama bazen beni de kapsıyor mu? ımanlı bir yaşam, gerçek imanı gerektirir.

22, 23. ayetler: İsa insanların eline teslim edilerek öldürülecek, ama üçüncü gün tekrar dirilecekti. Bu, Tanrı’nın isteğidir (Yeşaya 53:10).

24-27. ayetler: Oğlunun cine tutsak olup hastalanması nedeniyle acı çeken bir baba, İsa’nın önüne çıkarak yalvarır. Dünyasal olarak çözümü olmayan acılarımızı ve sıkıntılarımızı İsa’ya getirip O’na yalvaralım. Bizi yalnız O iyileştirebilir.

19, 20. ayetler: Öğrenciler kıt imanları yüzünden cini kovamadılar. Bir hardal tanesi kadar bile imanımız olsa, dağları yerinden oynatabiliriz. Gerçek iman kendi gücüme dayanmakla değil, gücümün yararsızlığını kabul ederek Tanrı’ya güvenmekle olur.

Dua: Rab, imansızlığımdan ve kötülüğümden dolayı beni bağışla.

 
Mujde.org