İsanın Görkemi

Matta 17:1-13

İsa’nın Görkemi


Bu olay, İsa vaftiz olduğu sırada göklerin açıldığı, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin şeklinde indiği olaya benzer (Matta 3:16). İsa, çekeceği acıları ve ölümünü öğrencilerine anlatır. Onların yaşadığı hayal kırıklığı (16:21-28) İsa’nın, Mesih olduğunu kanıtlaması için bir fırsattır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3. ayetler: İsa, Petrus’u, Yakup’u ve Yuhanna’yı yanına alarak yüksek bir dağa çıkar. Bu arada görünümü değişir ve yüzü güneş gibi parlamaya başlar. Musa ve ılyas’la konuşur. Musa Yasa’nın, ılyas ise peygamberlerin temsilcisidir. Ama İsa, Yasa’yı ve peygamberlikleri yerine getirendir. Eski Antlaşma’nın sunuları ve kurbanları İsa’yı simgeliyordu. Peygamberlerin önbildirileri ve önceden açıkladıkları, Yeni Antlaşma’da İsa aracılığıyla yerine geldi.

5. ayet: Bulut, Tanrı’nın görkemini ve İsa’nın ikinci gelişini hatırlatır. İsa’yı seven Tanrı, O’ndan hoşnut olduğunu açıklar. Bu, İsa’nın çarmıhta öldükten sonra dirilip görkemli bir biçimde egemenliğini yerine getireceğini ve ikinci gelişinde görkemli bir Kral olarak döneceğini gösterir.

10-13. ayetler: Malaki Kitabı’nda yer alan ılyas’ın peygamberliği Vaftizci Yahya’yı işaret eder (Mal.4:5-6). ılyas insanlar tarafından terkedilmişti, Yahya ise şehit olmuştu. İsa da reddedilerek sıkıntı çekeceğini biliyordu. Görünümü değiştiğinde, Kendi ölümünü ve dirilişinin görkemini kİsa bir süre için gösterdi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4. ayet: Petrus, İsa’nın değişen görünümünden dolayı yaşadığı şaşkınlıkla, üç çardak kurup onlarla birlikte yaşamak istedi. Daha önce (16. Bölüm) İsa’nın, “Çarmıhını yüklenip beni izle” buyruğunu duyduğu halde, zahmetsiz ve acısız bir yaşam sürmek istiyordu. İsa’nın ölmesi ve dirilmesi gerektiğini tam olarak algılayamamıştı (19. ayet). İsa’nın acılarını ve dirilişini doğru bir şekilde algılıyor muyum? Hıristiyan inancı, İsa’nın çektiği acılar aracılığıyla inanlıları yüceliğe kavuşturur. Yaşam şartları zor olduğu için dünyadan ayrı yaşayamayız, ama gerçek inanç sıkıntılarda görünür.

Dua: Rab, senin çektiğin acıları bazen unutarak, yalnızca görkemli bir yaşam sürmeyi arzuluyorum. Bu yanlış düşünceleri itiraf ediyor ve beni bağışlamanı istiyorum.

 
Mujde.org