Çekeceği Acıları Önceden Bildirdi

Matta 16:21-28

Çekeceği Acıları Önceden Bildirdi


Petrus’un İsa’yla ilgili imanını açıklamasının hemen ardından İsa, Kendisinin çekeceği acılardan, ölümünden ve dirileceğinden söz eder. Bu gerçekler öğrenciler için büyük bir şoktu. O’nun acı çekerek ölüme boyun eğeceğini algılamak onlar için kolay değildi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21. ayet: Tanrı, acı çekerek ölüme giden İsa’yı, ölümünün üçüncü günü diriltir. O’nun ölümü ve dirilişi olmasaydı kurtuluş olmazdı. Tanrı’nın Egemenliği, İsa’nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla yerine gelmiştir. Yalnız çarmıhı vurgularsak, aynı önemde olan dirilişin görkemini gözden kaçırabiliriz.

27, 28. ayetler: Göksel Baba’nın verdiği yücelikle, İsa melekleriyle birlikte gelerek herkese yaptığının karşılığını verecektir. O, insana özgü düşünceleri benimseyenleri (23. ayet), kendini inkâr etmeyerek çarmıhını yüklenmeyenleri (24. ayet) ve yalnızca kendi canını kurtarmak isteyenleri (25. ayet) yargılayacaktır. İsa, “ınsanoğlu’nun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var” derken, aslında O’nun dağdaki görünümünün görkemli bir biçimde değiştiğini gören üç kişiyi kastettiğini anlıyoruz (17:1-8).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

22, 23. ayetler: Petrus, İsa’nın Mesih olması nedeniyle, görevini çok görkemli bir şekilde yerine getireceğini düşündü. Petrus bu konuda yanılmıştı. Tanrı’nın Egemenliği’nin yeryüzünde mükemmel bir şekilde kurulacağına inanarak, İsa’nın kurtarma hizmetine karşı çıkmaya kalktı. İsa’nın görkemini bırakarak dünyamıza geliş nedenini ve görevini doğru algılayabiliyor muyum? Kiliseye ve kuruluşlara kendi düşünceme göre hizmet etmeye çalışıyor muyum? “İsa’ya inandıkça her şey her zaman yolunda gider” gibi bir düşünceye sahip miyim? şeytan bundan çok hoşlanacaktır.

24-26. ayetler: Öğrenciler İsa’nın ölüme teslim edileceği düşüncesinin şokunu henüz atlatamadan, bu kez kendilerinin de çarmıhlarını yüklenmeleri gerektiğini duyunca bir şok daha yaşadılar. İsa, “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin” diyor. Sonsuz yaşam garantisi yalnız İsa’dadır. Tanrı’nın Egemenliği’ndeki sonsuz yaşam, bu dünyadaki herhangi bir şeyle kıyaslanamayacak kadar değerlidir.

Dua: Rab, kendimi inkâr ederek çarmıhımı yüklenip seni izlemek istiyorum, beni güçlendir.

 
Mujde.org