Sizce Ben Kimim?

Matta 16:13-20
Sizce Ben Kimim?


Ulusların ve Yahudiler’in kurtuluşu için hizmet eden İsa, yakınında olan öğrencilerinin imanlarıyla da ilgilenir. İsa’yı doğru bir şekilde tanıyıp inanmalıyız. Kilisenin kurulması ve kurtarma görevi, Petrus’un açıkladığı iman ikrarı üzerinde temellenmiştir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

16. ayet: Petrus’un iman ikrarındaki “Sen Mesih’sin” sözü, “Tanrı’nın Egemenliği’nin Kralı’sın ve Tanrı’nın Oğlu’sun” anlamındadır. İsa Hıristiyanlık’ın özüdür. Peygamberlerin çok önceden beri bildirdiği Mesih O’dur. Bu gerçeği kendi sözlerimizle de ikrar etmeliyiz.

17. ayet: Petrus bu gerçeği kendi babasından öğrenerek açıklamadı. Tüm gerçeği ona göksel Babamız öğretti. Bu, Petrus’a verilen berekettir. İsa’nın kim olduğunu öğrenmemin ve O’na iman etmemin Tanrı’nın yardımıyla gerçekleştiğini unutmamalıyım. Kendi isteğimle kiliseye katılıp kendi çabalarımla bilgi edinerek iman ettiğimi hiç düşünmedim mi?

18, 19. ayetler: İsa kilisesini kaya üzerine kurup karanlığın yetkisini onun üzerinde güçsüz kıldı. Doğru bir imana sahip olarak imanlarını doğru bir şekilde açıklayan inanlılar topluluğuna, karanlığın gücü dünyanın sonuna dek saldıracak, ama asla kiliseyi yenemeyecektir (18. ayet). Tanrı’nın Egemenliği’nin anahtarı, kilisenin anahtarı değildir. Rab ve Kurtarıcı olan Mesih’i müjdeleyerek, egemenliğinin kapısını açan bir anahtardır. Kurtuluş kapısını bana da açan Tanrı’ya şükretmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13. ayet: İsa’nın kim olduğunu doğru bir şekilde bilmek çok önemlidir. İsa’yı tam olarak tanıyamazsak, O’nun işlerini de anlayamayız. İsa’yı iyi tanımayan, ama kendilerini iyi bir imanlı sanan Ferisiler’le Sadukiler gibi, ya belirti arar dururuz, ya O’nun sözünü saptırırız (15. bölüm).

14. ayet: İsa bir devrimci ya da sıradan bir peygamber değildir. İsa’yı yanlış mı algılıyorum?

15. ayet: İsa, Kendisine olan imanımı açıkça söylememi ister. İsa’nın kim olduğunu düşünüyorum? O’nun benimle ilgilendiğini unutmamalıyım.

Dua: Rab, senin kimliğini doğru bir şekilde öğrenip iman etmeme yardımcı olduğun için hamt ediyorum.

 
Mujde.org