Sakınılması Gereken Maya

Matta 16:1-12

Sakınılması Gereken Maya


Ferisiler’le Sadukiler İsa’yı denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara Yunus’un belirtisini (İsa’nın ölümü ve dirilişi) anımsattı (1-4. ayetler). Öğrencilerini de Ferisiler’in ve Sadukiler’in mayasından sakınmaları için uyardı.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: İsa, Ferisiler’le Sadukiler’in yüreklerindeki kötülüğü bildiği için, yeni bir belirti yerine, Yunus’un olayını anlatarak onları azarladı. Ne tür belirti gösterirse göstersin, onların inanmayacaklarını biliyordu. ınsanlar ekonomiyi veya politikayı anlayabilirler, yani bu dünya hakkında her şeyi iyi bilirler. İsa, ruhsal olarak kararlı bir şekilde Tanrı’dan uzaklaşan ve içinde bulunduğu durumu göremeyen bu insanları azarlar.

4. ayet: Yunus’un balığın karnında üç gün üç gece kalması gibi, İsa da üç gün üç gece mezarda kaldı ve ölümden dirildi (Matta 12:40). O, ölümü yenmiş ve dirilişi aracılığıyla kurtuluşumuzu gerçekleştirmiştir.

6, 11, 12. ayetler: Rab, Ferisiler’in ve Sadukiler’in yanlış öğretisinden nefret eder. Tanrı benim de ikiyüzlü davranışlarımdan ve yanlış öğretilerimden nefret eder. Tanrı’yı mı, yoksa insanları mı daha çok önemsiyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Tanrı’nın harika lütfunu ve belirtilerini gördüğüm halde, hâlâ yeni bir belirti arayarak, Tanrı’nın cevabını bildiğim halde O’nu deneyip dua ediyor muyum? Ne olacağını iyi bildiği halde hâlâ ısrarla inat eden bir çocuğa mı benziyorum? Kötü ve vefasız nesil yeni bir belirti ister. Hâlâ belirti peşinde miyim?

5-10. ayetler: Öğrenciler yanlarına yiyecek ekmek almadıklarından dolayı huzursuzdular. İsa’nın, “Ferisiler’in ve Sadukiler’in mayasından kaçının” buyruğu üzerine, “Ekmek almadığımız için böyle diyor” dediler. Onlar yiyeceğe hâlâ aşırı ilgi gösteriyorlardı. İsa, gözlerinin önünde beş ekmek ve iki balıkla dört bin kişiyi aşan kalabalığı doyurmuş, artakalan parçalardan da yedi küfe dolusu toplanmıştı. Öğrenciler O’nun gücünü tamamen unutmuşlardı. Mesih karşıtından ve sahte öğretişlerden sakınmak yerine, yiyip içmek gibi günlük işlerle mi ilgileniyoruz?

Dua: Tanrım, dünyasal ihtiyaçlarım için kaygılanmak istemiyorum. Senin sözünü dinleyerek dünyanın mayasından korunmak istiyorum. Bu konularda beni güçlendir lütfen.

 
Mujde.org