Kral Olan İsa

Matta 15:29-39

Kral Olan İsa


İsa, kötürümleri, körleri, dilsizleri ve daha birçok hastayı iyileştirip (29-31. ayetler), acıkmış olan kalabalığı yedi ekmek ve iki balıkla doyurarak mucize gerçekleştirdi. ışledikleri günahlar nedeniyle hastalananları iyileştirmesi ve açları doyurması, Tanrı’nın Egemenliği’nin gerçek Kral’ı olduğunu gösterir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

30, 31. ayetler: Kötürümlerin, körlerin ve dilsizlerin iyileştirilmesi Eski Antlaşma’daki peygamberliklerin yerine gelmesidir (Yeşaya
35:1-6). İsa, bedensel hastalıklardan çok, ruhsal hastalıkları iyileştirdi. Benim ve aile-min ruhsal hastalığını iyileştiren Tanrı’ya yücelik sunmalıyım. Dua etmemizin ve kilisedeki hizmetimizin amacı sadece bedensel hastaları iyileştirmekse bu, İsa’yı ne kadar yanlış anladığımızı gösterir.

32. ayet: İsa, üç gündür Kendisini izleyen kalabalığın aç kalmasına üzülerek onları nasıl doyurmak istediyse, ruhsal olarak aç kaldığımda bana da merhamet gösterir. O, çok meşgul ve yorgun olup da ‘sessiz zamanı’ uygulayamadığımda, beni Kendi Yaşam Ekmeği’yle doyurmak ister.

36-38. ayetler: İsa, yedi ekmekle iki balığı aldı ve şükredip bölerek halka dağıttı (36. ayet). Kadınlar ve çocuklar dışında dört bin kişi yedi (38. ayet). Artan yiyecek yedi küfe dolusuydu (37. ayet). İsa’da eksik yoktur. O, yeterince verir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

30. ayet: İsa, Kendisine getirilen birçok hastayı iyileştirdi. Yaşam umudumun hiç olmadığı dönemde, İsa’ya kimin yardımıyla getirilip iyileştirildim? Benim de çevremde İsa’ya getirmem gereken ruhsal hasta var mı?

33. ayet: Dünyasal çabayla ekmek aramaya çalışan öğrencilerin düşünceleri çok karamsardı. Onlar İsa’nın daha önce beş bin kişiyi beş ekmek ve iki balıkla doyurduğunu unutarak (Matta 14:15-21), sadece içinde bulunduk-ları duruma baktılar. Rab’bin önünde olumlu davranıyor muyum? Ruhsal açıdan kapalı gözlerle Tanrı’nın gücünü sınırlayıp, O’nun işine engel oluyor muyum?

Dua: Rabbim, hasta ruhumu iyileştirdiğin, açlığımı giderdiğin için seni övüyorum.

 
Mujde.org