İsanın Ziyareti

Matta 15:21-28

İsa’nın Ziyareti


Sur ve Sayda, ticaretin yoğun olduğu Benike’nin liman şehirleriydi. ısrail’in kuzeyine yakın bir bölgedeydiler. İsa’nın, din bilginlerinin ve Ferisiler’in tartışmalarından uzaklaşarak, yabancı topraklar olan Sur ve Sayda’ya gitmesi, göksel egemenliğin Müjdesi’nin sadece Yahudiler için değil, diğer uluslar için de geçerli olduğunu göstermek içindir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

21. ayet: İsa, Tanrı’nın buyruğunu atalarının töreleriyle çiğneyen Ferisiler’i bırakarak, Yahudiler tarafından hor görülen diğer uluslara gider. İsa Mesih, beni de ziyaret ederek kurtuluşa kavuşturdu.
22. ayet: İsa, Tanrı’nın Egemenliği’nin Kral’ı (Davut’un soyu) olarak halkının feryadına yetişen, merhamet gösterendir. O benim de Kralım’dır ve bana da merhamet gösterir.

23, 24, 26. ayetler: İsa, Kenanlı kadının imanını sınamak için bilerek cevap vermez (24. ayet). Ama kadının imanını gördükten sonra onun kızını iyileştirir. Rab, insanlarda gerçek iman arar.

28. ayet: Yahudiler diğer uluslara önyargılı bakmalarına rağmen, İsa onlara da kurtuluş sağladı. Kenanlı kadının imanını takdir ederek kızını iyileştirdi. Bu, yüzbaşının imanını takdir ederek onun uşağını iyileştirdiği olaya çok benzer (Matta 8:10). Günahkâr olduğum halde beni de dirilterek kurtuluş sağlayan Tanrı, övülmeye layıktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


22. ayet: Kenanlı kadın İsa’ya gelip, kızı cine tutsak olduğu için çok kötü duruma düştüğünü anlattı. Dua, Tanrı’ya yaklaşarak durumumuzu bildirmektir. Bugün İsa’ya yaklaşarak durumumuzun zorluğunu bildirelim. O, cine tutsak olan kızı iyileştirdiği gibi, bizleri de iyileştirecektir.

23-27. ayetler: Kenanlı kadın, İsa kendisini sınamak için aşağılamasına rağmen durumunu kabul etti. Hor görünmeye sabredip kırıntılara bile razı gelecek kadar alçakgönüllülükle İsa’ya yaklaşacak bir imana sahipti. Aslında Rab’bin önünde hiçbirimizin övünebileceği bir şey yoktur.

Dua: Tanrım, yabancı ve günahkâr olduğum halde, bana kurtuluş sağladığın için seni övmek istiyorum.

 
Mujde.org