ınsanı Kirleten şey

Matta 15:12-20

ınsanı Kirleten şey


Ataların töresini yerine getirmek ve öğretmek, tıpkı körün köre ettiği kılavuzluğa benzer. Sonunda ikisi de çukura düşer (12-16. ayetler). Elleri yıkamadan yenen yemek mideye iner, sindirilir ve daha sonra helaya atılır, ama kötü yürekten kaynaklanan söz, insanı kirletir (17-20. ayetler).


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

13, 14. ayetler: Tanrı, Kendi sözü dışındaki öğretişleri (Kendi dikmediğini) kökünden söker. ınsan buyruklarını öğretenler ve öğrenenler yok edilecektir. Mesih karşıtlarının, gerçek Müjde’yi duyurmadan sadece bereket üzerinde duran kiliseleri gittikçe gelişiyor gibi görünse de, her şeyi bilen Tanrı onları yargılayacaktır.

15, 16. ayetler: Tanrı, insanların akılsızlığına, cahilce sorularına rağmen onları reddetmez ve onların anlayacakları şekilde öğretir. ‘Sessiz zaman’da zor bir bölümü anlayabilmek için Tanrı’dan yardım isteyelim. Tanrı’nın sesini doğrudan işitir gibi dinlememeli ve sözünü tekrar okumalıyız. O bize gerekli anlayışı verecektir.

Bana hangi öğütler verilemektedir?

12. ayet: Vaazlar, ıncil çalışmaları ve ‘sessiz zaman’ aracılığıyla dinlediğimiz Tanrı sözünü reddeden bir tepki gösteriyor muyuz? Önyargıyla davranıp davranmadığımızı kontrol edelim. Kutsal Kitap’ı Tanrı’nın sözü olarak değil, insan sözü olarak dinlersek, ortaya bu gibi durumlar çıkacaktır. Bu tavrımızın topluluğu olumsuz yönde etkileyeceğini bilmeliyiz.

17-20. ayetler: Ağza giren her şey mideye iner ve insanı kirletmez. Ancak, yürekten ağız aracılığıyla çıkan kötü düşünceler (anne babaya karşı gelme, cinayet, zina, cinsel ahlâksızlık, hırsızlık, yalancılık, engellemeler), yani On Buyruk’un ihlali insanı kirletir. Tanrı’nın buyruğu temizlikten daha önemlidir. Önyargılı ve yüzeysel bakışımızdan dolayı Kutsal Kitap’ın öğretişinden vazgeçmemeliyiz. Farklı olanla yanlış olanı ayırt edebilmeliyiz.


Dua: Tanrım, senin sözüne önyargıyla yaklaşıp eleştirdiğim için beni bağışla.

 
Mujde.org