Kötü Kiracılar Benzetmesi

Luka 20:9 -18

Bağ kiracıları benzetmesi

9 İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı: «Adamın biri bağ dikmiş ve bunu bağcılara kiralayıp uzun bir süre için yolculuğa çıkmış.

10 Mevsimi gelince, bağın ürününden kendisine düşen payı vermeleri için bağcılara bir köle yollamış. Ama bağcılar köleyi dövmüş ve eli boş göndermişler.

11 Bağ sahibi başka bir köle daha yollamış. Bağcılar onu da dövüp aşağılamış ve eli boş göndermişler.

12 Adam bir üçüncüsünü yollamış, bağcılar onu da yaralayıp kovmuşlar.

13 «Bağın sahibi, `Ne yapsam ki?' demiş. `Sevgili oğlumu göndereyim. Belki onu sayarlar.'

14 «Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuşmuşlar: `Mirasçı bu; onu öldürelim de miras bize kalsın.'

15 Böylece, onu bağdan dışarı atıp öldürmüşler.
«Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak?

16 Gelip o bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek.»
Halk bunu duyunca, «Tanrı korusun!» dedi.

17 İsa gözlerini onlara dikip şöyle dedi: «Öyleyse Kutsal Yazılardaki şu sözün anlamı nedir?

`Yapıcıların reddettiği taş,
işte köşenin baş taşı oldu.'

18 O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak, taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.»

Kötü Kiracılar Benzetmesi

Bu benzetmede İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olarak din bilginleri tarafından reddedileceği, dirilişi ile Yeni Antlaşma'nın köşe taşı olacağı ve din bilginlerinin Tanrı'nın Oğlu'na karşı duydukları nefretin sonuçlarının nereye varacağı açıklanıyor.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

10-12, ayetler: Rab, dikmiş olduğu bağın doğruluk meyvelerinden kendisine düşen payı ister (Yeşaya 5. bölüm, Mezmurlar 80:8). Ama bu benzetmede bağın kiracılarının tam aksi meyveler verdikleri görülmektedir. Buna rağmen Tanrı uzun süre sabrederek sevgisini esirgemez. Tanrı ısrailoğulları'na sürekli peygamberler gönderip uyardığı halde, onlar yüreklerini nasırlaştırarak Tanrı'nın uzattığı sevgi dolu eli reddettiler ve sonuç olarak mahvolmayı kendileri seçtiler. Bugünlerde Tanrı'nın uyanlarını dikkate alıyor muyum? Kişi, kilise ya da bir ülke Tanrı'nın sözünü sürekli reddederse sonu ne olacaktır?

13-15. ayetler: Bu ayetlerde bağ sahibi olarak resmedilen Tanrı'nın sonun da sevgili Oğlu'nu gönderdiğini görüyoruz (ıbraniler 1:1, 2). Kendi biricik Oğlu İsa'yı göndermesine rağmen, ısrail ve din bilginleri O'nu reddettiler ve bunun sonucu olarak Yenuşalim yıkıldı.

17,18. ayetler: İsa çarmıha gerilerek öldürüldü. Ama üç gün sonra dirildi. Bağın dışına atılarak öldürüldüğü halde (15), dirilişi ile yeni tapınağın baş taşı oldu. Böylece kilise, köşe taşı olan Mesih'in üzerine, O'nun kurtarışına kavuşan kişilerle, diri taşlar olarak bina edilen yeni tapınaktır (Efesliler 2:20-22, l.Petrus 2:5).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16. ayet: Yahudiler'in Müjde'yi reddetmesiyle, Müjde Yahudi olmayan halklara duyurulacaktır. Yeni kilise, iman eden Yahudiler ve diğer uluslardan oluşmaktadır.

18. ayet: Tanrı, köşenin baş taşını (Mesih'i) reddedenlerin sonunda paramparça olacakları konusunda sert bir şekilde uyanda bulunuyor. Ben ve topluluğum, yargı gününde imanda sapasağlam ve dimdik kalacağımızdan emin miyiz?

Dua: Rabbim, bugün bana tekrarladığın uyarına kulak vermemi ve yanlışımdan dönebilmemi sağla!

 
Mujde.org