Ataların Töresi

Matta 15:1-11
Ataların Töresi


Ferisiler ve din bilginleri günlük yaşamlarında Yasa’ya değil, atalarının törelerine öncelik verirlerdi. Hatta Yasa’yı suç işlemeyi savunmak amacıyla kullanırlardı. “Ataların töresi”, Yasa’nın yorumudur. Din bilginleri insanlara bu yorumları öğretir ve Yasa’yla aynı yetkiye sahip olduğunu düşünürlerdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

7-9. ayetler: Rab, ikiyüzlülükten, insanların yalnız sözleriyle saygı göstermesinden ve insan isteklerinin yerine getirildiği tapınmalardan tiksinir. Tanrı yürekten bir tapınma bekler. Yüreğimin Tanrı’ya tam olarak yönelip yönelmediğine dikkat etmeliyim.

11. ayet: Tanrı dış görünüşümüze değil, yüreğimize bakar. El yıkama eylemiyle ve ataların töreleriyle suçlarını affettirmek gibi kötü düşünceleri, Tanrı görür. O’nun düşüncelerimi de incelediğini hatırlamalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Din bilginleriyle Ferisiler Yeruşalim’den gelerek Yasa’da bulunmayan ataların töreleriyle insanların davranışlarını yargılıyorlardı. Kendi standartlarıma uymayanları yargılayıp suçluyor muyum?

3-6. ayetler: Din bilginleri ve Ferisiler, yardımı Tanrı’ya adayarak anne babaya saygı göstermeye gerek kalmadığını ataların törelerine dayandırarak, Tanrı’nın sözünü geçersiz kıldılar. Ondalığı bahane ederek, anne babamın ihtiyaçlarını ve onlarla düzenli şekilde ilgilenmeyi ihmal ediyor muyum? Kilise hizmetini gerekçe gösterip anne babamla ilgilenmiyor muyum?

7, 8. ayetler: Güzel sözlerle süslenmiş, mükemmel bir dua etmek ve insansal buyruklara uymak yerine, yüreğimi Tanrı’ya adamalıyım.

9. ayet: Yalnızca eylemler önem kazanırsa, insana benliği hakim olur. Düşünce değiştiğinde davranış da kolayca değişecektir, ama sadece eylem önem kazanırsa bunun hiçbir anlamı kalmaz. Tanrı’yı yakından tanımak için Kutsal Kitap okumayı teşvik edelim ve O’ndan korkmayı öğretelim. Çocuklarıma, öğrencilerime ve kardeşlerime Tanrı’yı kendi düşüncemle öğretmeye çalışıyor muyum?

Dua: Tanrım, anne babama saygı göstermeyi ihmal ettim. Bu saygının yerine bağışlarımı, kilisedeki hizmetlerimi ve ondalığımı koydum. Bunun için tövbe ediyorum. Beni bağışla lütfen.

 
Mujde.org