Vaftizci Yahyayı Öldürten Hirodes

Matta 14:1-12

Vaftizci Yahya’yı Öldürten Hirodes


İsa’yla ilgili söylentiler yüzünden Hirodes, öldürttüğü Yahya’nın ölümden dirilip dirilmediğinden şüphelenir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Nasıralılar İsa’nın gücünü gördükleri halde etkilenmezler. Oysa Hirodes, yayılan söylentilerden bile etkilenir. O’nun Nasıra’da reddedilen yetkisine (13:53-58) başka yerlerde büyük ilgi gösterilir. Söylentileri duyan Hirodes, İsa’nın ölümden dirilen Yahya olduğuna karar verir. Bu düşünce onu çok korkutur, çünkü Yahya’nın ölümünden kendisi sorumludur. Yüreğimizde suçluluk duygusu var mı? Eğer varsa, onu yatıştırana kadar huzur bulamayız (1Yu. 3:19-22).

3, 4. ayetler: Yahya, Hirodes’i yaşamındaki ahlâksızlık yüzünden uyarmıştı. Bu uyarı, gerçekten de Hirodes’in vicdanını harekete geçirdi. Hirodes, Yahya’yı doğru ve kutsal biri olarak biliyordu. Büyük kaygılar içinde olmasına rağmen, Yahya’nın sözünü dinlemesinin nedeni, onu doğru bir kişi olarak kabul etmesiydi (Mar.6:20). Vicdanımı rahatsız eden bir uyarı aldıysam, bunu görmezden gelmemeliyim.

6-9. ayetler: Hirodiya, Hirodes’le aynı duygulara sahip değildi ve kendi-sinin günahını yargılayan Yahya’yı öldürtmek istiyordu. Hirodiya, fırsatını bulunca kızını Yahya’nın başını istemesi için yönlendirdi. Vicdanım, günahım nedeniyle sıkıntı duyuyor mu? Bizi eleştiren kişiyi öldürtmekle suçluluk duygumuz ortadan kalkmaz. Yapmamız gereken şey, günahtan tamamen kurtulmaktır.

9-11. ayetler: Hirodes, Hirodiya’nın kızının dileği nedeniyle büyük üzüntü duyar (Mar 6:26). Ama doğum günü şenliğine katılan konukların önünde içtiği anttan ötürü üvey kızını kıramaz. Dikkatsizce ve hiç düşünmeden verdiğim bir sözden dolayı, tuzağa düşerek vicdanımın sürekli rahatsız olduğu çaresiz bir durumla karşılaştım mı? Pavlus Timeteos’a, “ımana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı bir yana iterek iman konusunda battılar” (1Ti.1:19) diye öğüt verir.

Dua: Tanrım, imanımdan ve temiz vicdandan vazgeçmemem için bana yardımcı ol!

 
Mujde.org