Üç Benzetme

Matta 13:44-58

Üç Benzetme


Bugünkü metinde ele alacağımız üç benzetme, Tanrı’nın Egemenliği’nin mut-lak değerini ve buna bağlı olarak kendimizi Tanrı’ya adamamız gerektiğini öğretir.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

44-46. ayetler: Tanrı’nın Egemenliği, herhangi bir şeyle kıyaslanamayacak kadar değerlidir. Bu nedenle Tanrı’nın Egemenliği’nin halkından, kusursuz ve şartsız bir adanma istenir. ıster Tanrı’nın Egemenliği’ni saklı bir hazineyi keşfeder gibi tesadüfen, ister gerçeği araştırarak öğrenelim, fark etmez. Önemli olan, Tanrı’nın Egemenliği’nin yaşamımızın temeli olmasıdır. O’nun egemenliği ve doğruluğu uğruna her şeyi feda edebiliyor muyum? Bu sorunun yanıtı, Tanrı’nın Egemenliği’nin değerini ne ölçüde kabul et-tiğime bağlıdır.

47-50. ayetler: Ağ, her çeşit balığı toplar. Aynı şekilde, Tanrı’nın Egemenliği’ne de herkes davetlidir. Ama bu benzetmede, ilk adanmayı sabırla yerine getirmeyenlerin son günde yargılanacağından söz edilir. O gün sahte öğrencilerin dış gıcırtıları duyulacaktır. Bu konuda nasıl davranmam gere-kiyor?

51, 52. ayetler: Göksel egemenliğin Müjdesi özünde yeni olduğu halde, eskisinden (Eski Antlaşma) ayrı olduğu anlamına gelmez. Eski ve Yeni Antlaşma iyi incelendiğinde, Müjde’nin anlatmak istediği açıkça ortaya çıkacaktır. Özellikle öğreten biriysem, Kutsal Kitap’la ilgili bilgiyi geniş bir şekilde öğrenip Yeni ve Eski Antlaşma’yı birlikte kullanarak, karşımdakinin açıkça anlaması ve doğru bir biçimde uygulamasına yardımcı olmalıyım.

53-56. ayetler: İsa’nın bilgeliğine ve gücüne duyulan hayranlık, insanları imana yönlendirmek yerine kuşku duymalarına yol açtı. Bunun nedeni, İsa’yı önceden tanımaları ve O’na bu gözle bakmalarıydı. O’nunla ilgili önyargıları, onları Müjde’yi kabul etmeyecek bir duruma getirdi. Kutsal Kitap’ı okurken önyargılı davranıyor muyum? Bazen önyargılarımız, Tan-rı’nın sözünü anlamamıza engel olur.

Dua: İsa’m, senin öğrencin olarak sonuna kadar imanda kalmam için yardım et!
 
Mujde.org