Hardal Tanesi ve Maya Benzetmeleri

Matta 13:31-43

Hardal Tanesi ve Maya Benzetmeleri


İsa hardal ve maya benzetmeleriyle, Tanrı’nın Egemenliği’nin başlangıçta önemli görünmediğini, ama zamanı geldiğinde hayranlıkla bakacağımız mükemmel sonucun gerçekleşeceğini anlatır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:


34, 35. ayetler: İsa, uzun zamandır gizlenen Tanrı’nın Egemenliği’nin sırrını, benzetmeler ve öğretişleri aracılığıyla ortaya çıkarıp Eski Antlaşma’daki sözünü yerine getirdi (Mez.78:2). Tanrı, başlangıçtan beri Kendi halkının kurtuluşunu tasarladı. Tanrı’ya, kurtuluşumu sağlayan tasarısından dolayı şükretmeliyim.

37-43. ayetler: Bu dünyada kötüler, Tanrı’nın halkıyla birlikte yaşarlar. Hasat gününe (son gün) kadar kötüler başarılı, doğrular sıkıntı içinde görünür. Ama bu durum kİsa sürecektir, çünkü hasat zamanı geldiğinde kötüler doğrulardan ayrılarak korkunç yargıyla karşılaşacaklardır. Diğer insanları günaha düşürenler ve kötülük yapanlar yargıdan kaçamayacaklardır. Tanrı’ya hiç ilgi göstermeyen ve açgözlü olan bir komşum var mı? Bu gibi kişileri yaklaşan yargı konusunda uyarmalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

31, 32. ayetler: Tanrı’nın Egemenliği görkemli bir şekilde başlamadı. Tıpkı hardal tanesi gibi küçük ve değersiz göründü. Bu nedenle de görmezden geli-nerek küçümsendi. Oysa Tanrı’nın Egemenliği, başlangıcından çok farklı bir biçimde büyüyerek güçlenen bir egemenliktir. Hizmet ettiğim kilise (topluluk) şu sıralarda çok küçük ve güçsüz mü? Eğer öyleyse, ileride çevreyi etkileyen bir topluluk olarak büyüyeceğinden emin olalım.

33. ayet: Maya, diğer bölümlerde kötülüğün olumsuz etkisini simgelemek için kullanılmıştır. Ama bu benzetmede, büyümede etkin bir simge olarak kullanılmaktadır. Hiçbir değeri olmayan mayanın, unla karıştırıldığında bütün hamuru etkileyen sonucu çok şaşırtıcıdır. Kolayca değişmeyen kişiler ve topluluğum yüzünden hayal kırıklığına uğradım mı? Bütün hamuru değiştiren Tanrı’nın Egemenliği’nin etkisini düşünerek, umudumuzu yitirmeyelim.

Dua: Tanrım, egemenliğinin sırrını bana açıkladığın için sana şükrediyorum.
 
Mujde.org