Tohum ve Deliceler Benzetmesi

Matta 13:18-30

Tohum ve Deliceler Benzetmesi


Tohum benzetmesinden şu anlaşılmaktadır: Tanrı’nın Egemenliği’nin büyümesi, Tanrı sözünü işiten kişinin içsel durumunu etkiler. Aynı zamanda kişinin çeşitli dış etkenlerden kötü bir biçimde etkilenebileceği, deliceler benzetmesinde de görülmektedir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

29, 30. ayetler: Buğday ile deliceyi ayırt etmek kolay değildir. Deliceleri toplarken buğdaylara zarar verme ihtimali bulunduğundan, Tanrı biçim vaktine kadar bir arada kalmalarını buyurur. Dünyada iyi ve kötüler bir arada yaşıyor. Bu nedenle Tanrı, buğdayın zarar görmesini önlemek için biçim vaktine kadar bekler. Tanrı’nın yargı (biçim) zamanı yaklaşmaktadır. O günü düşünerek, kendimi imanda hazırlıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19, 23. ayetler: Sözün işitilip de algılanamaması, sözü iletenin eksikliğin-den değil, işitenin inadından kaynaklanmaktadır. Tanrı’nın sözünü kabul etmeye kararlıysak, sözü anlayabilir ve anladığımızı hayatımızda somut bir şekilde uygulayıp ürün verebiliriz.

20-22. ayetler: ıman ettiğimizde sorunlar bitmez. Tanrı’nın sözünü işitip itaat ettiğimizde zulme uğrayacağımızı bilmemiz, zulümden sonra ortaya çıkabilecek sonuçlara katlanmamız ve sonuna kadar dayanmamız gerekir. Dünyasal kaygılar da söze itaat etmemizi engeller. Tanrı’nın sözüne itaat etmemi engelleyen nedenler var mı?

25-28. ayetler: Delice doğal bir şekilde yetişmez. Düşman, yani şeytan onu eker ve Tanrı’nın işini mahvetmeye çalışır. Tanrı’nın Egemenliği huzur içinde gelişmiyor, ama şeytan’ın çeşitli engellemelerine rağmen büyüyor.

Dua: Tanrım, biçim vaktinde (yargı) seni sevinçle karşılayabilmem için beni hazırla.
 
Mujde.org