Tohum Benzetmesi

Matta 13:1-17

Tohum Benzetmesi


Genelde günlük işlerden alıntı yapılarak ortaya çıkarılan benzetmeler ve kıyasla-malar, derin sorunların çözümüne yönelik yöntemlerdir. Tohum benzetmesi aracılığıyla, sözün büyümesinin Tanrı’nın lütfuyla gerçekleştiğini anlıyoruz.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10, 11. ayetler: İsa, benzetmeler kullanarak öğretendir. O, yaşamın sıradan iş-lerini, gerçeği anlatan araç olarak kullandı. Benzetmeler kullanmasının nedeni, Tanrı’nın Egemenliği’nin gerçeğini kavramanın, Tanrı’nın lütfuna bağlı olduğunu göstermekti. Mezmur yazarı, “Gözümü aç ki, Rab’bin yasasının sırlarını göreyim” diye dua etmiştir (Mez.119:17). Sözü okurken bana anlayış sağlayan Tanrı’nın lütfunu arzuluyor muyum?

14, 15. ayetler: Yahudiler’in, İsa’nın sözüne gösterdikleri güvensizlik ve sert tepki tesadüf değil, geçmişte Yeşaya aracılığıyla bildirilen Tanrı sözünün ger-çekleşmesidir (Yeşaya 6:9-10). Sözü dinleyip anlayarak tövbe fırsatını kullan-mak insanın kendi sorumluluğudur, ama bu bile Tanrı’nın elindedir. Tanrı’nın gerçeğini kabul edip algılayabilmemin nedeni sadece Tanrı’nın lütfudur. Bunun için O’na şükretmeliyim. O’nun sözüne doğru karşılığı verdiğimizde, sözü daha iyi anlayıp iyi meyve verebiliriz. Ama reddedersek sözün gerçeğini anlayamayız ve elimizde olan da bizden alınır. Tanrı’nın Egemenliği’yle ilgili daha fazla bilgelik istiyorsak, O’nun sözünü her gün okuyup dinlemeli ve imanla, kararlı bir şekilde karşılık vermeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-9. ayetler: Yol kenarına düşen tohumların kuşlara yem olması çok kolaydır. Kayalık yere düşen tohumlar ise kök salamaz. Dikenler arasına düşen tohumlar, çabuk büyüyen dikenin yüzünden büyüyemez ve meyve veremezler. Ama iyi toprağa düşen tohumlar, iyi meyveler verirler. Bu benzetmedeki tohumların ürün verip vermemesi, tohumların ekildiği toprağa bağlıdır. Sözü okuyan ve dinleyen, ama itaat etmeyen kişinin meyve vermesi çok zordur. Bugün Tanrı’yı iyice dinleyip itaat etmem gereken söz nedir?

Dua: Rab, sözünü dinleyip anladığım şeye itaat etmeye çalışacağım, bana yardımcı ol!

 
Mujde.org