Mesihin Olağanüstü Belirtisi

Matta 12:38-50

Mesih’in Olağanüstü Belirtisi


İsa’nın, Kendisine inanmayanlara göstereceği olağanüstü belirti, çarmıhtaki ölümü ve dirilişidir. Onlar kendilerini Tanrı’nın Egemenliği’nin ailesi olarak düşünüyorlardı; oysa ki İsa, “Tanrı’nın isteğini yerine getirenler O’nun gerçek ailesidir” der.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

39-41. ayetler: İsa, öğretişlerine ve olağanüstü mucizelerine rağmen hâlâ başka belirtiler isteyen kötü ve vefasız kuşağa, Peygamber Yunus’un belirtisinden başka bir belirti göstermeyeceğini söyler. Bu belirti, balığın karnında üç gün üç gece kalan Yunus gibi, Rab’bin, ölümden üç gün sonra dirileceği anlamına geliyordu. Rab’be inanmayan bu insanlar için İsa’nın umudu kalmamıştı; Mesih’i öldürecekler ve Yunus’un sözüne kulak verip tövbe eden Ninova halkı tarafından yargı günü suçlanıp yargılanacaklardı. Dirilişi aracılığıyla O’nun Mesih olduğu kanıtlandığı halde, hâlâ inanmayanların hiçbir mazereti olmayacaktır. Rab’bin dirilişi beni çarmıhla yaşamaya yönlendiren en büyük belirti değil mi? Kararsızlık içinde kalıp başka belirtiler de görmek istiyor muyum?

41, 42. ayetler: Mesih, Yunus ve Süleyman’dan daha büyük Olan’dır. Süleyman’ın bilgece ve adil yargısıyla kıyaslanmayacak bir bilgelikle, bize adaletle ve doğrulukla hükmedecektir (Yer.33:15). Tüm peygamberlerin sesinden daha güçlü olan gerçeğiyle insanlığı tövbeye çağırır. O, gerçek bir kral ve peygamberdir. O’nun egemenliği ve sözü hayatımda nasıl gerçekleşiyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

43-45. ayetler: İsa’yı tanıdıktan sonra tamamen tövbe ederek değişmezsek, durumumuz öncekinden daha da kötü olacaktır. İsa’yı cinlerin önderi diye suçlayanlar, aslında cine tutsak kişilerdi. Kiliseye katıldığı halde, Rab’bi gerçekten Kral olarak kabul etmeyen kardeşler var mı? Eğer varsa; Hıristiyan olduğunu söylemek yerine, Kral’ın egemenliğinin hayatında gerçekleşmesi için ona, Rab’bin sözü aracılığıyla yardım etmeliyiz.

48-50. ayetler: İsa’nın aracılığıyla Baba’nın isteğini yerine getirenler, O’nun kardeşi, kız kardeşi ve annesidir. Bu, kan bağıyla değil, itaatle gerçekleşir. Tanrı’nın Egemenliği’nin ailesine ait miyim?

Dua: Tanrım, gerçek Mesih olan Rabbim’in öğretişini ve egemenliğini kabul edip itaat etmek istiyorum.

 
Mujde.org