Tanrının Egemenliği Üzerimizdedir

Matta 12:22-37

Tanrı’nın Egemenliği Üzerimizdedir


İsa’nın kör ve dilsiz bir cinliyi iyileştirmesi, Eski Antlaşma’da belirtildiği gibi, çölleşen dünyayı yaşamıyla doldurarak gerçek huzuru getiren Mesih’in Çağı’nın geldiğini gösterir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

22. ayet: İsa kör ve dilsiz bir cinliyi iyileştirdi. “Daha sonra” ifadesinden de anlayacağımız gibi, bu doğaüstü belirtiler bile İsa’yı gerçek rahatı veren olarak tanıtmaktadır. İsa, şeytan’ın hükümranlığı altında olan bizleri (Ef. 2:1-3) özgür kılarak, sevgi ve merhametle hükmettiği Kendi egemenliğine aktardı. Umutsuz, cansız ve kupkuru bir yaşamı, hayat, umut ve huzur dolu yaşamla değiştirdi. Kimin yetkisi altındayım? Özgürlük ve kurtuluşun verdiği huzurla yaşıyor muyum?

28, 29. ayetler: Kutsal Ruh’la dolu olan “Rab’bin kulu”, şeytan’ın bağlayıp Tanrı’nın Egemenliği’ni bu dünyada gerçekleştirdi. İsa’yı acılar adamı olarak kabul eden herkes, Tanrı’nın Egemenliği’nde Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla şeytan’ı yenerek yaşayabilir. Yaşamımda Kutsal Ruh’un galibiyetini tecrübe ettim mi?

30. ayet: Hem İsa’dan yana olmayanlar hem de birlikte toplamayanlar, O’na karşı olanlardır. Ben hangi taraftayım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23, 24. ayetler: Kalabalıklar, İsa’nın yaptığı işleri gördükten sonra, O’na “Davut’un soyu” dediler. Ama Ferisiler cinlerin önderi Baalzevul’un gücü aracılığıyla mucize yaptığını ileri sürerek İsa’yla alay ettiler. Bu hareketleri, Kutsal Ruh’a sahip olmadıklarını gösterir.

32-37. ayetler: ınsanlar meyvelerinden tanınırlar. Özellikle ağızlarının meyvesi insanların düşüncelerini açığa çıkarır. Çünkü ağızdan çıkan sözün kaynağı yürektir. Sözlerim, efendimin kim olduğunu gösterir. Müjde’yi duyurmaktan utanarak inancımızı açıklayamazsak, kime ait olduğumuzu sorgulamalıyız. Sözlerimle İsa’yı Kral ilan ederken, yüreğimde de sevgi-sini hissedebiliyor muyum?

Dua: Rabbim, egemenliğinde huzurla yaşamamı sağla.

 
Mujde.org