İsa'nın Yetkisi

Luka 19:41-20:8

İsa, Kudüs için ağlıyor

41 İsa Kudüs'e yaklaşıp kenti görünce orası için ağladı.

42 «Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin» dedi. «Ama bu şimdi senin gözlerinden gizlenmiştir.

43 Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar.

44 Seni ve sende oturan çocuklarını yere çalacak, sende taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı farketmedin.»

İsa satıcıları tapınaktan kovuyor

45 Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı.

46 Onlara, «`Benim evim dua evi olacak' diye yazılmıştır. Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz» dedi.

47>48 İsa her gün tapınakta ders veriyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise O'nu yok etmek istiyor, ama bunu nasıl yapacaklarını kestiremiyorlardı. Çünkü bütün halk O'nu can kulağıyla dinliyordu.

1 O günlerden birinde, İsa tapınakta halka ders verip Müjde'yi duyururken, başkâhinler ve din bilginleri, ihtiyarlarla birlikte çıkageldiler.

2 O'na, «Söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?» diye sordular.

3>4 İsa onlara şu karşılığı verdi: «Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mıydı?»

5 Bunu aralarında şöyle tartıştılar: «`Tanrı'dan' dersek, `Ona niçin inanmadınız?' diyecek.

6 Yok eğer `ınsanlardan' dersek, bütün halk bizitaşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır.»

7 Sonunda, «Nereden olduğunu bilmiyoruz» cevabını verdiler.

8 İsa da onlara, «Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim» dedi.

İsa'nın Yetkisi

İsa Yeruşalim'e girince kentteki başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ile arasında gerginlik başladı. Kendisinin Rab olduğunu kabul etmeyen Yeruşalim'in sonunu bilen İsa, kent için ağlar. Bu bölümde İsa'nın tapınağı yetki sahibi olarak temizlemesi nedeniyle din bilginlerinin nefretiyle karşılaştığını görüyoruz.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

41-44. ayetler: İsa kabul edilmeyeceğini kişilerin tavırlarından anlamıştı. Ölümü giderek yaklaşıyordu. Bu nedenle uğrayacakları yargıyı görerek onlar için gözyaşı döktü. İsa'nın kurtarışı aracılığıyla yeryüzünde kurulacak olan Tanrı'nın Egemenliği ve esenlik çok yakındı; ama Yeruşalim bunun farkında bile değildi. İsa'yı Rab olarak kabul etmeyen her bir can için yargı hazır beklemektedir.

45-48. ayetler: İsa kirlenmiş olan tapınağı temizleyip yenileyerek, gerçek işlevine kavuşmasını sağlamak amacıyla geldi Gerçek tapınak olan İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. İsa'nın öğretişine karşı, din bilginleri ile halk arasındaki tavır farklıydı (47,48). isa'yı yok etmeye çalışan din bilginlerine karşılık halk O'nun sözünü dinliyordu. Her gün Rab'bin sözünü dinliyor muyum?

20:3, 4. ayetler: İsa gerçek bilgeliğin sahibidir. O, din bilginlerinin sorularını onların yüreğini görerek bilgece cevapladı. Onlar vaftizci Yahya'nın yetkisini kabul etmedikleri için, İsa'nın yetkisini de kabullenemiyorlardı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20:1, 2. ayetler: Din bilginleri İsa'yı Rab olarak kabul etmedikleri gibi, öğretişini de hazmedemiyorlardı. Rab'be iman edip O'nu izlemek yerine, hâlâ Müjde'ye şüpheyle yaklaşıp eleştirerek, topluluğumda tartışma or tamları yaratıyor muyum?

5-7. ayetler: İsa'nın karşısında üstünlük elde edemediklerini görünce, "Bilmiyoruz" diye karşılık verdiler. ınsanlar gerçeği bilmeden yaşadıkları sürece Tanrı'dan ve diğer insanlardan korkarlar. Gerçeğe bağlı kalarak, Tanrı'ya ve insanlara dürüst davranıyor muyum?

Dua; İsa'm, seninle hiçbir konuda tartışmadan, koşulsuz olarak Rabbim olduğunu kabul ediyorum.

 
Mujde.org